Curaçao gaat een nieuwe ettape in - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Curaçao gaat een nieuwe ettape in

Geplaatst op 11 10 2020

WILLEMSTAD – De focus van de Curaçaose Regering ligt bij een nieuwe etappe. Een kans om werkelijke autonomie te beginnen te dragen zoals het hoort vanuit de eigen keuze en handelend op eigen kracht, Deze nieuwe etappe van hervormingen en ontwikkelingen opent de mogelijkheid voor transformatie en echt welzijn van Curaçao, waarvan de nieuwe generatie de komende 10 tot 20 jaar de positieve effecten zal merken.

Om hierin te slagen is er met Nederland onderhandeld over:
Investering in de mens. Het gaat hier onder andere om het creëren van een betere connectie tussen onderwijs en de ondernemingssector, zodat de kans voor mensen om hun school af te ronden en werk te krijgen des te groter wordt. Maar ook investering in materialen en andere middelen voor het onderwijs. Een goed voorbeeld is het bedrag van 60 miljoen dat meteen als donatie wordt verstrekt voor het onderwijs.
Onderhandelen met Nederland om naast hervormen, principieel te investeren op sociaal en economische gebied. Dit betekent dat niet langer gesproken wordt over een Caribische hervormingsentiteit , maar over een orgaan dat zowel hervormingen als de sociale en economische ontwikkeling van Curaçao uitvoert.
Het orgaan voor hervorming en ontwikkeling zal ook uit tenminste één persoon bestaan met affiniteit met onze realiteit, die in overleg met de Curaçaose regering zal handelen.
De Curaçaose autonomie wordt niet ondermijnd. We hebben gezorgd dat de consensus Rijkswet niet in de weg staat van de democratie. De Curaçaose Regering maar vooral de rol van het Parlement wordt gerespecteerd.
Het gaat om een Rijkswet met een totale looptijd van 6 jaar. Zodra deze 6 jaar verstreken zijn wordt de wet automatisch beëindigd. Dit houdt in dat het niet nodig is om consensus te bereiken om na te gaan of deze wet wel of niet beëindigd moet worden. Wel wordt na 3 jaar een evaluatie toegepast om het verloop van het proces bij te houden.
Om in aanmerking te komen voor de benodigde fondsen moeten een uitvoeringsagenda worden opgesteld en de uitvoering blijft uiteindelijk in eigen Curaçaose hand, in samenwerking met het orgaan voor hervorming en ontwikkeling. De plannen worden steeds voorgelegd aan het Curacaose Parlement voordat er wordt uitgevoerd.
De uitdaging van liquide middelen blijft aandacht krijgen zodra een politiek akkoord ondertekend wordt en voldaan wordt aan de overeengekomen eisen.

Op zaterdag om middernacht, 10 oktober – op de dag dat Curaçao 10 jaar als autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden viert – ging, met een meerderheid van stemmen het Curaçaose Parlement akkoord gegaan, om onder andere de Regering de benodigde steun te geven om de onderhandelingen met Nederland af te ronden. Dit nadat Premier Eugene Rhuggenaath, samen met Minister Steven Martina, uitgebreid informatie gaf en debatteerde met het Parlement over de Rijkswet, het orgaan voor hervorming en ontwikkeling, maar ook over het hervormings- en investeringspakket.

De volgende stap op weg naar een definitief akkoord, is het voorleggen van de totaliteit van de onderhandelingen aan de Raad van Staten voor advies. Voor deze presentatie heeft de Curaçaose Regering ook gezorgd voor de indiening van vragen en punten ter verduidelijking om te garanderen dat het belang van Curaçao goed gewaarborgd is. Ondertussen kan Curaçao al beginnen steun te ontvangen, mits voldaan is aan de voorwaarden van de tweede en derde tranche.

Volgens de regering kan zij tevreden en met nieuwe hoop opnieuw een stap zetten in de initiëring van een nieuwe etappe voor Curaçao. Een etappe vol mogelijkheden voor ontwikkelingen die iedereen gerealiseerd wil zien voor het land en de becolking.