Curaçao gastland in 2019 van bestuursvergadering AICESIS - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Curaçao gastland in 2019 van bestuursvergadering AICESIS

Geplaatst op 19 09 2018

Willemstad, 19 september 2018 – Curaçao zal begin maart 2019 als gastland optreden voor de eerstvolgende bestuursvergadering van AICESIS, de internationale organisatie van Sociaal-Economische Raden en soortgelijke instituties. Vertegenwoordigers uit achttien landen uit vier continenten zullen met elkaar overleg voeren over het centrale thema ‘de impact van de digitale revolutie op de toekomst van de mensheid’ (The impact of the digital revolution on the future of humanity) en over het meerjarige programma van het internationale orgaanOok vertegenwoordigers van de internationale arbeidsorganisatie, de ILO, en de Economic and Social Council (ECOSOC) van de Verenigde Naties (VN) zullen als waarnemer bij de vergadering aanwezig zijn.

V.l.n.r. Patrick Bernasconi (voorzitter SER Frankrijk), Raul Henriquez (Directeur/Algemeen Secretaris SER Curaçao), Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur SER Curaçao), Iacob Baciu (de voorzitter van AICESIS), Francisco Gonzalez de Lena (Secretaris-generaal van AICESIS). 

Dit is één van de uitkomsten  van de op 17 en 18 september jongstleden gehouden algemene vergadering van AICESIS die plaats vond bij de nationale SER van Frankrijk (CESE) in Parijs. De ambtelijke delegatie van SER Curaçao, bestaande uit directeur/algemeen secretaris Raùl Henriquez en senior adviseur Miloushka Sboui-Racamy, nam deel als AICESIS-lid, bestuurslid en tevens als plaatsvervangend Secretaris-generaal van AICESIS voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

In die laatste hoedanigheid hield de delegatie van SER Curaçao op verzoek van de AICESIS-voorzitter en de Secretaris-generaal van AICESIS, een presentatie over het functioneren van de sociaal-economische adviesraden in de regio, de wijze waarop zij bijdragen aan de bevordering van de sociale dialoog en de maatschappelijke discussie die zij op gang brengen met betrekking tot het thema ‘de gevolgen van de digitale revolutie’. Tijdens de presentatie, die gebaseerd was op een door SER Curaçao verricht onderzoek in de regio, werd verder ingegaan op de geconstateerde tekortkomingen (non-actieve raden) en de uitdagingen in de regio die het functioneren van sommige adviesraden belemmeren, zoals de politieke instabiliteit en het tekort aan fondsen. Zowel het onderzoek als de presentatie werden goed ontvangen en kunnen als voorbeeld dienen voor de overige regio’s.

SER-delegaties Koninkrijk. V.l.n.r. Raul Henriquez (Directeur/Algemeen Secretaris van SER Curaçao), Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur), mevrouw Veronique Timmerhuis (Directeur/Algemeen Secretaris van SER Nederland) en de heer Felix Bijlhout (Algemeen Secretaris van SER Aruba).

In het huidige bestuur van AICESIS zijn de verschillende regio’s vertegenwoordigd. Het huidige bestuur bestaat uit de sociaal-economische raden van Benin, Ivoorkust, Guinea, Marokko, Senegal, Mali, Brazilië, Curaçao, Dominicaanse Republiek, de volksrepubliek China, Zuid-Korea, Rusland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Roemenië. Het voorzitterschap wordt bekleed door de heer M. Iacob Baciu (SER Roemenië). De heer Francisco Gonzalez de Lena (SER Spanje) vervult de functie van Secretaris-generaal.

Begin maart volgend jaar zullen vertegenwoordigers van deze sociaal-economische raden aanwezig zijn op Curaçao, samen met waarnemers van de ILO en ECOSOC, om het debat met betrekking tot het genoemde thema voort te zetten en best practices op het thema uit te wisselen.  

 

Persbericht dowloaden