Curaçao krijgt concrete technische hulp toegezegd van Nederland. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Curaçao krijgt concrete technische hulp toegezegd van Nederland.

Geplaatst op 23 02 2019

Willemstad – Curaçao kan in de komende periode (namelijk van maart t/m augustus 2019) gaan rekenen op de samenwerking en ondersteuning van Nederland voor wat betreft de maatschappelijke uitdagingen die de Regering van Curaçao momenteel ondervindt, onder andere als gevolg van de irreguliere migratie vanuit Venezuela. Dit heeft de Regering van Curaçao officieel toegezegd gekregen in een brief van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. R.W. Knops, aan minister-president Rhuggenaath. Deze toezegging is een eerste reactie op het verzoek van de Regering van Curaçao voor technische bijstand op grond van Artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Het gaat hier om ondersteuning op korte termijn die vooral op gefaseerde wijze zal gaan worden ingezet om de beoogde resultaten op succesvolle wijze te behalen. Ten eerste zal er technische assistentie worden geleverd bij het inrichten van onder ander adequate procedures en processen binnen diverse onderdelen van de vreemdelingenketen. Te denken valt aan trainingen en opleidingen op het gebied van de beschermingsprocedure, identificatie en registratie, opvang en bejegening van vreemdelingen. Verder zal er op het gebied van de gezondheidszorg de nodige financiële capaciteit en materiaal worden geleverd ten behoeve van vaccinaties en diagnostiek.

In een tweede fase zal dieper worden ingegaan op het verder optimaliseren de vreemdelingenketen, onder meer het terugkeerproces (terugkeer- en uitzetbeleid). Ten slotte zal worden bekeken op welke wijze er in het kader van de maritieme grensbewaking extra ondersteuning geboden kan worden. Ook heeft Nederland aangeboden om als facilitator op te treden tijdens gesprekken tussen Curaçao en internationale hulporganisaties, waaronder de International Organization for Migraton (IOM), The UN Refugee Agency (UNHCR),  en het Rode Kruis.

Een en ander over de precieze vormgeving van de samenwerking en ondersteuning zullen in een gesprek tussen beide overheden nader worden uitgewerkt. In het volgende interview geeft minister-president Eugene Rhuggenaath verdere toelichting over de gevraagde hulp aan Nederland en wat de voordelen hiervoor zijn voor Curaçao.