Curaçao verbiedt handel in Venezolaans goud - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Curaçao verbiedt handel in Venezolaans goud

Geplaatst op 21 06 2019

WILLEMSTAD – Curaçao zal met onmiddelijke ingang de handel (namelijk invoer, uitvoer en doorvoer) in goud vanuit Venezuela verbieden. Dat heeft de Regering van Curaçao eerder dit jaar besloten, en dit werd bekrachtigd door minister-president Rhuggenaath die namens de Raad van Ministers op 20 juni jl. een ministeriële regeling hiervoor heeft ondertekend. 

De winning van goud in Venezuela is de afgelopen jaren toegenomen. Dat is deels te verklaren door beperkingen in de olie-industrie vanwege de binnenlandse economische crisis en de opgelegde buitenlandse sancties. Als gevolg hiervan worden grote hoeveelheden Venezolaans goud gedolven en onder meer via Curaçao (in transito) doorgevoerd naar andere landen in de wereld. Curaçao als doorvoerland ontvangt echter geen betekenisvolle inkomsten van deze handel, waardoor de economische en financiële effecten hiervan zeer beperkt zijn.

Uit onderzoeken blijkt nu dat de Venezolaanse goudwinning nauw verweven lijkt te zijn met praktijken als illegale mijnbouw, kapitaalvlucht, onderdrukking en uitbuiting. Er zijn dan ook indicaties dat de handel in en het transport van dat goud mogelijk gepaard gaat met diverse vormen van georganiseerde, grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit.

Strafrechtelijke onderzoeken die zijn uitgevoerd op de ABC-eilanden geven indicatie dat de handel in en het transport van Venezolaans goud en de daaruit voortvloeiende geldstromen,  gepaard kunnen gaan met (drugs- of andere) smokkel, valsheid in geschrifte en witwassen. Dit brengt integriteits- en veiligheidsrisico’s met zich mee die zowel lokaal als internationaal grote zorgen baren.

Gezien de grote risico’s is de Regering van Curaçao voornemens alle nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat Curaçao op internationaal vlak reputatieschade lijdt die gerelateerd is aan de handel in en het transport van goud vanuit Venezuela. De overheid is derhalve met een proces gestart om een landsbesluit houdende algemene maatregelen (LBham), inclusief specifieke regels, te bewerkstelligen. In afwachting van deze wetgeving is voorlopig via de ministeriele regeling de handel in goud uit Venezuela direct of via andere landen verboden.

Read this press release in English.

Lee este comunicado de prensa en español.