Curacao werkt aan eigen Kinderombudsman! - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Curacao werkt aan eigen Kinderombudsman!

Geplaatst op 08 07 2019

Kennismaking met de Nederlandse Kinderombudsman.

Onze Nationale Ombudsman de heer Keursley Concincion en de secretaris van de Ombudsman Curaçao Raymond Mathilda bezoeken samen met de Nederlandse Nationale Kinderombudsman, Margrite Kalverboer en de medewerker van de Kinderombudsman, Coby van der Kooij, Minister van Onderwijs, Wetenchap, Cultuur en Sport mevr Marilyn Alcalá-Wallé.

De Kinderombudsman en haar medewerker zijn op Curaçao voor een expert meeting met diverse bestuurders en relevante partijen. Ook was de kinderombudsman aanwezig voor de lezing die georganiseerd werd, voor meer dan 10o mensen zich  hebben aangemeld. Voor meer informatie over de Kinderombudsman in Nederland Klik hier: Kinderombudsman.nl voor meer informatie in verband met Ombudsman Curaçao klik hier: Ombudsman Curaçao.cw.

Het doel van de gesprekken om meer beeld en inhoud te geven aan de rol en functie van de Kinderombudsman. Wat weten wij van de Kinderombudsman in Nederland? De Kinderombudsman bestaat in Nederland al acht jaar. De Kinderombudsman functioneert naast de Raad voor de Kinderbescherming dat vergelijkbaar is als de Voogdijraad zoals wij die op Curaçao kennen. De Kinderombudsman stelt kinderrechten centraal en bekijkt wat kwaliteit van de opvoeding inhoudt omdat opvoeding het welbevinden van het kind te verbetert. Daarna wordt stap gemaakt naar beleid, wat betekent dit voor het beleid?
▪ Voorlichting geven;
▪ Gevraagd en ongevraagd advies geven;
▪ Klachtenbehandeling (alle kinderen kunnen een klacht indienen, maar ook ouders en professionals). Ouders van kinderen die lang thuis zitten;
▪ Op basis hiervan adviseren van de Minister in Nederland en adviseren waar nodig om de wet aan te passen.

Een Kinderombudsman voor Curacao? Ja, omdat Curaçao staat voor kinderrechten. Curaçao is sinds 2016 bezig met een wetgevingskader voor een Kinderombudsman. Het ontwerp is er. De Ombudsman, de heer Concincion wist te vertellen dat het Parlement het wetsontwerp twee weken geleden heeft behandeld. Beide Ombudsmannen hebben aangegeven dat zij vooral willen samenwerken en van elkaar willen leren.

#ombudsman