Curacao zal het gebruik van haar territorium voor militaire interventie in Venezuela niet toestaan - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Curacao zal het gebruik van haar territorium voor militaire interventie in Venezuela niet toestaan

Geplaatst op 29 03 2019

WIILLEMSTAD- Onlangs tekende Curaçao een verdrag namens het Koninkrijk der Nederlanden met de Verenigde Staten die de voorwaarden uiteenzet waaronder Curaçao als een logistieke hub zal functioneren voor humanitaire hulp van de VS aan Venezuela.

Het verdrag specificeert duidelijk de voorwaarden waaronder Curaçao als een humanitaire hub zal functioneren, zoals overeengekomen en besproken in de Curaçaose regering en parlement. Een van de belangrijkste voorwaarden betreft de eis dat alleen civiele middelen kunnen worden gebruikt voor het transport van humanitaire goederen. Een ander artikel in het verdrag bepaalt dat indien logistieke redenen een ontheffing vereisen, andere middelen voor transport alleen kunnen worden aangewend na toestemming van het Koninkrijk der Nederlanden te hebben ontvangen, die alleen kan worden gegeven na specifieke voorafgaande goedkeuring van de Minister-President van Curaçao. De Regering van Curaçao zal niet toestaan dat het territorium gebruikt wordt voor militaire acties van de Verenigde Staten in Venezuela.

De Regering van Curaçao benadrukt dat de rol van Curaçao als een humanitaire hub slechts als doel heeft de ernstige situatie van de bevolking van Venezuela te helpen verzachten.

Lees hier dit persbericht in het Engels.