Curaçaose regering krijgt meer tijd voor het komen tot overeenstemming met Nederland over groeiakkoord - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Curaçaose regering krijgt meer tijd voor het komen tot overeenstemming met Nederland over groeiakkoord

Geplaatst op 14 06 2019

WILLEMSTAD – Tijdens een buitengewone persconferentie – via digitale media – gaf de Curaçaose regeringsdelegatie rechtstreeks vanuit Nederland verslag over de laatste ontwikkelingen omtrent een eventuele aanwijzing voor Curaçao.

Na de vergadering van de Rijksministerraad, waar tot overeeenstemming is gekomen dat er uitstel komt tot 5 juli aanstaande over de beslissing voor het geven van een mogelijke aanwijzing, deed Minister-President Rhuggenaath verslag van het verloop van de vergadering. Belangrijk in het proces was het overleg met Staatssecretaris van Binnenlandse – en Koninkrijkszaken Raymond Knops, waarin Curaçao haar standpunt naar voren bracht. Dit resulteerde in een persoonlijke uitnodiging van meneer Knops aan de delegatie, voor een bezoek aan Nederland, om zodoende een persoonlijk gesprek te kunnen voeren.

Minister Suzy Camelia-Römer ging vervolgens in op de inhoud en de consequenties van het vandaag genomen besluit, zowel op juridisch gebied als voor wat betreft de stappen die de Curaçaose regering nu moet nemen.  Minister Camelia-Römer zette de nadruk nogmaals op de visie van de Curacaose regering dat Curaçao de noodzaak van een aanwijzing niet ziet.  De Curacaose regering heeft helder naar voren gebracht dat het pakket van een samenwerkingsakkoord voor uitvoering van de Groeistrategie, gecombineerd met een aanwijzing zoals Nederland dat voorstelt, niet samengaan. Daar van uitgaand, heeft de Curaçaose regering gesteld dat indien er toch een aanwijzing komt, Curaçao daartegen in beroep zal gaan.

Minister Kenneth Gijsbertha, voortgaand op hetgeen de andere ministers naar voren brachten, gaf daarna een kort overzicht van de stappen die de Curaçaose regering moet nemen voor de nodige aanpassingen. Daarvan zijn verschillende al genomen. Nu is belangrijk dat met toewijding en volharding verder wordt ingezet op de ingeslagen weg, uitgaande van de Groeistrategie. Belangrijk hierbij is dat samen met Nederland, nog voor de volgende vergadering van de Rijksministerraad op 5 juli aanstaande, goed gebruik wordt gemaakt van de komende periode, om zo te komen tot een overeenkomst met daarin concrete afspraken hoe structureel en met hulp van Nederland de te nemen veranderingen kunnen worden toegepast.