Dankzij Minister Koeman wordt de huur van SOAW-gebouwen niet verhoogd - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
 

Dankzij Minister Koeman wordt de huur van SOAW-gebouwen niet verhoogd

Geplaatst op 08 05 2019

Dankzij Minister Koeman wordt de huur van SOAW-gebouwen niet verhoogd

Op 4 april 2019 tekende Minister Koeman een huurcontract omvattende een gunstige huurprijs voor SOAW-gebouwen in Panda voor 2019/2020.

Contract 2015
De minister van SOAW van 2015 stemde overeen met 2 huurcontracten omvattende een clausule, die stelt dat na de eerste drie jaar de huurprijs in 2019 met 4 gulden en 17 cent per vierkante meter wordt verhoogd. In 2022 wordt de prijs verder verhoogd met 4 gulden en 56 cent. Dit heeft betrekking op het La Ganga-gebouw. Wat betreft het Tauber-gebouw stijgt de huur 2 gulden en 50 cent in 2020 en 2 gulden en 50 cent in 2022.

Contract van 2019 (minister Koeman)
Het contract van 2015 is in december 2018 verlopen. Voordat de huurcontracten waren verlopen liep de minister een voorzichtig proces door en met de goedkeuring van de Raad van Ministers tekende hij nieuwe contracten met respect voor hetgeen partijen zich in 2015 aan hebben verbonden, welke is dat de huurprijs per vierkante meter met ingang van 2019 omhoog zou moeten gaan. Als deel van de procedure om tot machtiging te komen zodat de minister het contract kon tekenen conform de verhoging van prijzen overeengekomen in 2015, heeft het Ministerie van Financiën de minister aanbevolen om te proberen de prijzen te heronderhandelen en de huurkosten te verlagen. Minister Koeman heeft dit met succes gedaan. Koeman informeerde de eigenaar van het gebouw over de financiële situatie van het land. Op 27 maart 2019 zijn ze overeengekomen om de huurprijs per vierkante meter van 2015 te hanteren voor Tauber en La Ganga voor de komende twee jaar.

Er is niets te verbergen
Volgens de Transparentiewet moet de Overheid transparant zijn in haar beslissingen. De wet geeft burgers ook de mogelijkheid om in zaken aangaande de overheid een minister of instanties onder de minister te vragen documenten naar hen te versturen. Natuurlijk kunnen niet alle documenten openbaar worden gemaakt. Documenten over de veiligheid van het land of advies dat ambtenaren de overheid hebben gegeven waarvan het mogelijk is te achterhalen welke ambtenaar dat advies heeft gegeven kunnen niet openbaar worden gemaakt. Het algemeen belang en de ambtenaar moeten namelijk worden beschermd.

Geheimhoudingplicht ambtenaren
LMA stelt dat een ambtenaar de geheimhoudingsplicht heeft over alles die hem/haar ter kennis komt tijdens zijn/haar functie. Informatie met een geheimhoudingskarakter of informatie, die de ambtenaar volgens expliciete opdracht geheim moet houden, vallen onder deze wet.

Checks and balances
Het systeem van ‘checks and balances’ inherent aan het besluitvormingsproces heeft gefunctioneerd. Niet minder dan drie weken nadat het ministerie van Financiën haar advies heeft gegeven heeft Minister Koeman heronderhandeld en de overheid verlost van de afspraak om de huurprijs van de bovengenoemde gebouwen te verhogen. Op 4 april 2019 is het nieuwe contract getekend welke betekent dat de huurprijs niet stijgt.

Riskeert men schade aan het imago van het land om de naam van een minister te proberen te beschadigen?
Vier weken nadat minister Koeman het contract had getekend en het heronderhandelingsproces was geculmineerd waarin minister Koeman het voor elkaar had gekregen dat de huurprijs niet omhoog gaat, lekte de brief dd. 13 maart 2019 van het Ministerie van Financiën. De discussies en commotie die in de gemeenschap zijn ontstaan op basis van een gelekt advies van het Ministerie van Financiën is te betreuren. Het is te betreuren dat een intern document uit de context wordt gehaald en publiekelijk wordt gemaakt. De enige conclusie is dat het doel was om schade toe te brengen aan de imago van een minister zonder er rekening te houden dat het imago van Curaçao en ambtenaren ook wordt geschaad.

Waarnemend Minister SOAW

Armin Konket