De nieuwe voorwaarden van Nederland tasten de fundamentele rechten in ons Statuut aan - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

De nieuwe voorwaarden van Nederland tasten de fundamentele rechten in ons Statuut aan

Geplaatst op 06 07 2020

WILLEMSTAD – Op maandag 6 juli 2020 heeft de Regering van Curaçao een pakket van Nederland ontvangen, dat uitgebreide documentatie bevat omtrent de nieuwe voorwaarden met betrekking tot de financiële steun van Nederland. Na kennis genomen te hebben van de inhoud, is de eerste indruk van de Regering dat de meerderheid van deze voorwaarden, fundamentele rechten verankerd in ons Statuut aantasten, onze democratie beïnvloeden en in strijd zijn met onze wetten. Nederland eist zelfs dat het Parlement akkoord moet gaan met een uitgebreide basis voor een nieuwe consensus wet en wijzigingen van bestaande wetten in het koninkrijk. Zo niet, zal dat de financiële steun van Nederland beïnvloeden.

Het pakket is van dien aard dat implementatie – naar alle waarschijnlijkheid – het welzijn en de stabiliteit van ons land ernstig zal beïnvloeden. Vanaf het moment dat de Regering Nederland benaderd heeft voor financiële steun, stonden wij open voor de voorwaarden die Nederland stelde. Echter kan de Regering deze huidige voorwaarden niet langer zondermeer accepteren. Niet alleen vanwege de inhoud, maar ook vanwege de vorm en het korte termijn, dat geen ruimte biedt om de voorstellen op een normale en verantwoorde manier te analyseren. Een contract met zeer vergaande gevolgen en een nieuwe consensus wet vereist een onderhandelingstraject. De regering van Nederland weigert het volgende deel van de liquiditeitssteun te verstrekken, voor de maanden juli en augustus, als de Regering van Curaçao niet alle voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. Dit voorstel komt niet overeen met het advies van het CFT, die wel degelijk geadviseerd hebben om een deel van de benodigde liquiditeiten voor de komende maanden te verstrekken.

Principiële reden om niet akkoord te gaan, is het feit dat Nederland de nieuwe voorwaarden en voorstellen presenteert, slechts 4 dagen voor de Rijksministerraad een definitief besluit moet nemen, op vrijdag 10 juli aanstaande. De Regering is van mening dat dit absoluut niet realistisch is, gezien de zwaarwegende invloed van deze voorwaarden en het feit dat Curaçao als land de tijd niet heeft om een doordachte positie in te nemen, omtrent deze nieuwe voorstellen.

Eén van de voorstellen van Nederland is om onder andere een instituut in Nederland op te richten, dat alle aspecten van het financieel management gaat bepalen, alsmede de hervormingen van de overheid, de economie en de allocatie van de fondsen die naar Curaçao zullen gaan. Dit houdt in dat Nederland een entiteit opricht, bestaande uit 3 Nederlandse experts, die op basis van Nederlandse wetten, besluiten zullen nemen, die Curaçao, Aruba en St. Maarten aan moeten gaan voor een periode van 7 jaar. Dit voorstel is in de ogen van de Regering volkomen onredelijk en komt niet overeen met de geest van de samenwerking die verankerd is in het Statuut.

De pandemie van COVID-19 heeft heel vervelende consequenties voor onze gemeenschap met zich meegebracht, die ervoor gezorgd hebben dat de Regering geen andere optie had dan Nederland te benaderen voor financiële steun. Hierbij werd uitgegaan van een solidariteitsgevoel, dat moet leven tussen de landen in het Koninkrijk.

De Regering is zich ervan bewust dat zij geen besluit kan nemen, dat zo een vergaande gevolgen voor het dagelijks leven met zich mee zal brengen, zonder gedegen raadpleging. Dientengevolge zal de Regering de komende dagen overleggen over hoe ze met deze punten moeten omgaan en zullen wij nadrukkelijk met de gemeenschap communiceren over de voorwaarden en hun gevolgen. Hierom, vraagt de Regering van Curaçao u om morgen, dinsdag 7 juli om 11:30 uur ’s ochtends de informatiesessie te volgen, om meer details te vernemen over het pakket van voorwaarden wij hebben ontvangen.