De Onderwijsraad voor het Funderend Onderwijs op Curaçao is een feit. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

De Onderwijsraad voor het Funderend Onderwijs op Curaçao is een feit.

Geplaatst op 19 06 2019

Willemstad- Conform de “LANDSVERORDENING van de 14de november 2008 houdende de regeling met betrekking tot funderend onderwijs” artikel 7,
bestaat er een onderwijsraad voor funderend onderwijs (na bijna 11 jaar een feit) die de Minister adviseert bij voorgenomen wijziging van deze landsverordening en bij het geven van toepassing aan:

– de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van het onderwijs (moeten zijn verkregen op het niveau van bachelor aan een opleidingsinstituut dat door de Minister als zodanig is aangewezen en zijn afgegeven conform een door de Minister goedgekeurd diplomamodel. De Minister kan naast de bewijzen, genoemd in de eerste volzin, bewijzen aanwijzen die zijn verkregen aan een ander opleidingsinstituut);

– de educatiegebieden:
a. taal, geletterdheid en communicatie, betrekking hebbend op het Engels, het Nederlands, het Papiamentu en het Spaans;
b. rekenen en wiskunde;
c. mens en maatschappij;
d. mens, natuur en technologie;
e. culturele en artistieke vorming;
f. gezonde levensstijl en bewegingsonderwijs;
g. sociaal emotionele vorming, en
h. algemene mensvorming.

de schoolgids, die informatie bevat voor ouders en leerlingen over de werkwijze van de school.
(in elk geval informatie over de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt);

– nadere regeling ten aanzien van de inrichting, de wijze van verkiezing van de leden en de bevoegdheid van de oudercommissie;

de kostensoorten waarop de vergoeding betrekking heeft (zoals
De vergoeding personeel; onderhoud, beveiliging, verzekering en vervanging van inventaris; onderhoud, beveiliging en verzekering van gebouwen en terreinen; energie; administratie, beheer en bestuur; schoonmaken; heffingen;
huur van gebouwen en terreinen; investeringen in gebouwen en terreinen; eerste inrichting; nascholing, leerlingenzorg, leermiddelen.

Vertegenwoordigd zijn de Onderwijsraad FO:
– vertegenwoordigers van de zeven bevoegde gezagsorganen/ schoolbesturen die één of meerdere scholen in stand houden;
– twee leden van de vakbond van het personeel
– twee vertegenwoordigers van de ouders van kinderen die het funderend onderwijs volgen (of de overkoepelende organisatie, die in de vertegenwoordiging van de ouders voorziet).

Minister van o.a. Onderwijs drs. Marilyn Alcalá-Wallé bedankt een ieder voor hun inspanningen. 

mevr. Herta Parabirsing-Balentina, dhr. Luutsen de Vries, de Minister mevr. Marilyn Alcalá-Wallé, mevr. Susan Larmonie-Heydoorn en mevr. Monique Bouwman-Esprit op de foto.

#onderwijsraad #funderend #onderwijs