De overheid is in overleg met de onderwijssector - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

De overheid is in overleg met de onderwijssector

Geplaatst op 17 09 2020

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid is in overleg met alle belanghebbenden om zo nog beter tot samenwerking te komen bij het omgaan met de crisis van COVID-19 op het gebied van onderwijs. Gedurende de laatste weken is er bij verschillende gelegenheden gesproken met vertegenwoordigers uit de onderwijssector. Er was onder andere  een webinar waaraan meer dan 70 belanghebbenden hebben deelgenomen. Hier is overlegd met alle schoolbesturen, schoolleiders, onderwijzers en vakbonden en hun bijdragen en steun zijn gevraagd. Afgelopen maandag 14 september is er opnieuw overlegd om samen invulling te geven aan de preventieve maatregelen die de Curaçaose overheid heeft aangekondigd voor de onderwijssector. Terwijl de situatie rondom het virus zich snel ontwikkelt, doet de onderwijssector alles wat mogelijk is om samen tot betere besluiten en oplossingen te komen in het belang van ons onderwijs.

Het strategische crisisteam voor COVID-19 heeft afgebakend, dat in de actuele situatie de preventieve maatregel voor het onderwijs is, om maximaal 25 leerlingen in een lokaal toe te laten. Dit geldt voor groep 8 en hoger, rekening houdend met het mogelijke risico voor leerlingen en onderwijzers. Deze preventieve maatregel is op maandag 14 september aangekondigd. In de vergadering die plaatshad op diezelfde datum met de Sector Onderwijs en Wetenschap is met vertegenwoordigers van alle schoolbesturen over dit punt overlegd zodat zij dit op hun beurt met alle schoolhoofden kunnen bespreken. Deze weken hebben de schoolbesturen dus de tijd om invulling te geven aan de vermelde preventieve maatregel, volgens de omstandigheden van hun scholen. Ook blijft de overheid in overleg met vakbondsvertegenwoordigers in de loop van deze week. Principieel uitgangspunt is om voorzorgsmaatregelen te nemen, meer rust te brengen voor zowel leerlingen als docenten en zeker ook de ouders op een manier waarop de educatie in aangepaste vorm door kan gaan in het nieuwe normaal.

Het maximale aantal van 25 leerlingen betekent dat scholen klassen kunnen opdelen op een manier die effectief is voor leraren en leerlingen, de thuistoestand en het academisch niveau in aanmerking nemend. Het doel is om dit aan te passen in een vorm die de voorbereiding en educatie van de leerlingen waarborgt. Er is gesproken met schoolbesturen en schoolhoofden om met een voorstel te komen dat het beste is om hier invulling aan te geven. Waar deze faciliteiten beschikbaar zijn, zal gebruik gemaakt worden van onderwijs op afstand om zich zo te houden aan het aangegeven maximum aantal leerlingen in lokalen. Ieder schoolbestuur, samen met hun scholen, moet tot een uitvoeringsplan komen waarin ze een verantwoorde invulling geven aan deze maatregel en goed rekening houden met de protocollen voor scholen.

De Curaçaose overheid voert een versneld traject door om high-speed internet voor scholen te implementeren met de mogelijkheid voor wijken en leerlingen om hier ook voordeel uit te trekken. In samenwerking met Digicel zijn ook 100 Mi-Fi-apparaten verdeeld (elk verbindt 10 leerlingen) met gratis internet als tijdelijke oplossing om te gebruiken als er in de komende periode les op afstand gegeven moet worden.

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport blijft voortdurend in overleg met partners in het onderwijs om samen invulling te geven aan de voorzorgsmaatregelen op school. Hiermee wil de overheid aangeven dat bijdragen van alle belanghebbenden welkom zijn en gewaardeerd worden, om samen de COVID-19-pandemie zo goed mogelijk te beheersen, onze gemeenschap te beschermen en een veilig onderwijsproces op niveau voor al onze kinderen te garanderen.