DE OVERHEID KOMT AOV'ERS DIE BIJ BEREIK VAN LEEFTIJD VAN 60 GEBRUIK HEBBEN GEMAAKT VAN OVERGANGSREGELING - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Nieuws

DE OVERHEID KOMT AOV’ERS DIE BIJ BEREIK VAN LEEFTIJD VAN 60 GEBRUIK HEBBEN GEMAAKT VAN OVERGANGSREGELING

Geplaatst op 11 augustus 2016 di door Ministerie van Financiën

DE  OVERHEID KOMT AOV’ERS DIE BIJ BEREIK VAN LEEFTIJD VAN 60 GEBRUIK HEBBEN GEMAAKT VAN OVERGANGSREGELING TUSSEN MAART 2014 EN 2016 DEELS TEGEMOET

Willemstad-  De Raad van Ministers is akkoord gegaan om de groep AOV’rs deels tegemoet te komen die in de periode van 1 maart 2014 tot 1 maart 2016 gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling om eerder dan hun 65ste aanspraak te maken op hun ouderdomspensioen (AOV) ondanks de permanente korting van 6% per jaar op het ouderdomspensioen. Het betreft personen die een verzoek bij de SVB hadden ingediend, om vanaf hun 60ste levensjaar hun ouderdomspensioen uitbetaald te krijgen. Hierop wordt een permanente korting toegepast van 6% per jaar op het ouderdomspensioen.  Beroep op overgangsregeling was mogelijk tussen 1 maart 2014 en 1 maart 2016.

Tussen 1 maart 2014 en 1 maart 2016 hebben circa 4.800 personen aanspraak gemaakt op het ouderdomspensioen met korting. Een zware overweging om deze groep tegemoet te komen was het feit dat een deel daarvan geen ander inkomen dan het ouderdomspensioen heeft. Voorts bleek dat sommigen uit deze groep reeds vanaf 1 maart 2014 hun recht op ouderdomspensioen hebben doen gelden met een maximale korting (van 30%).

Dankzij de offers die de gemeenschap de afgelopen jaren heeft geleverd is ruimte ontstaan om ook op dit gebied het negatieve effect van deze hervorming te verzachten. De korting van 30% op het recht op ouderdomspensioen wordt voor deze groep verlaagd tot 20% en deze groep krijgt deze verlaging alsnog met terugwerkende kracht over de afgelopen periode uitbetaald.

Het Ministerie van Financiën zal in samenspraak met het Ministerie van SOAW hieraan uitvoering geven.

Gerelateerde ministeries