De Regering heeft besloten om voor het jaar 2021 het bedrag van Naf 9.62 van 2020 voor het minimumuurloon aan te houden. Dit bedrag is vastgesteld  in de Regeling indexering minimumuurloon 2020. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Financiën
 

De Regering heeft besloten om voor het jaar 2021 het bedrag van Naf 9.62 van 2020 voor het minimumuurloon aan te houden. Dit bedrag is vastgesteld  in de Regeling indexering minimumuurloon 2020.

Geplaatst op 06 01 2021

De Regering heeft hiertoe besloten na afweging van de adviezen van de Sociaal Economische Raad en de Ministeries van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Economische Ontwikkeling, Financiën en Algemene Zaken (WJZ).

Om de gevolgen van het niet indexeren van het minimumuurloon op te vangen voor het deel van de werkende bevolking dat een minimumloon ontvangt, te beperken, neemt de Regering zich het volgende voor:

  1. Het treffen van maatregelen gericht op de ondersteuning van de werkende bevolking, dat een minimumloon ontvangt;
  2. Het doen een empirisch onderzoek naar de sociaaleconomische effecten van een verhoging van het minimumuurloon;
  3. Het doen houden van twee conferenties met als thema’s:
    a) Minimumuurloon, decent work en productiviteit;
    b) Veiligheid en gezondheid op het werk & future of work;
  4. Het instellen van een Werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van SOAW en het Ministerie van Economische Ontwikkeling en het Centraal Bureau voor Statistiek, dat belast zal zijn met het volgende thema ‘Flankerend beleid en maatregelen gericht op het deel van de werkende bevolking dat slechts het minimumloon of minder verdient.