De Regering heeft een akkoord getekend met 9 organisatie voor het beheer van sportfaciliteiten. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

De Regering heeft een akkoord getekend met 9 organisatie voor het beheer van sportfaciliteiten.

Geplaatst op 22 09 2020

WILLEMSTAD – Op zaterdag 19 september 2020 had de ondertekening plaats van de volgende 7 akkoorden met organisaties die een proces van beoordeling en goedkeuring hebben ondergaan: Fundashon Real Buena Vista, Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou, Fundashon Terenonan Deportivo Santa Maria (Heintje Kool), Plataforma Bandariba pa Kas Kòrá Nobo, CB4 Foundation, Fundashon Joshua Brenet en Asosashon Deportivo Rising Trotters. De ondertekening van de akkoorden had plaats in de vorm van een ‘drive thru’ om rekening te houden met de COVID-19-maatregelen. Al eerder had de Regering van Curaçao een akkoord getekend met Cirilio Chirino Ballpark en Fundashon Progreso Marie Pampoen, wat het totaal brengt op 9 organisaties die de sportfaciliteiten gaan beheren.

De Regering, door middel van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport en het Ministerie van Verkeer, Transport & Ruimtelijke Planning, is een traject gestart om te komen tot een nieuw beleid hoe om te gaan met sportfaciliteiten. Conform het nieuwe beleid heeft de Regering beheerovereenkomsten gesloten met organisaties die hiervoor in aanmerking komen volgens een lijst met criteria. De Sector Cultuur & Sport is dit traject begonnen met een inventarisatie van de faciliteiten en heeft vervolgens een inschrijving georganiseerd waarop alle organisaties konden inschrijven. Dit had plaats tussen 10 en 24 januari 2020.

De organisaties die in aanmerking kwamen om een akkoord te sluiten, hebben in de maanden juli en augustus 2020  een workshop bijgewoond, georganiseerd door de Sector Cultuur & Sport in samenwerking met  de Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK). In deze workshop werd de inhoud van de beheerovereenkomst behandeld, net als aspecten zoals een activiteitenplan, een onderhoudsplan en een exploitatieplan, ontwerpplannen van de faciliteiten en de verantwoording voor het financiële deel. De beheerovereenkomst heeft een duur van vijf jaar met mogelijkheid van verlenging.

Bij de 7 overeenkomsten die zaterdag getekend zijn waren er ook met professionals in de sport, landskinderen en/of kinderen van Curaçaose ouders die ervoor kiezen om in ons land te investeren. Er zijn nog enkele sportieve professionals, ook landskinderen die zich ook ingeschreven hebben. Zaterdag was het de beurt aan de eerste twee, te weten Wladimir “Coco” Balentien en Joshua Brenet. In de toekomst zullen akkoorden met meer sportieve landskinderen gesloten worden, die ook de gelegenheid zullen krijgen om te investeren in de sportbranche.

Voor meer informatie over alle organisaties die een akkoord ondertekend hebben, kan de volgende link bezocht worden: Organisaties die een beheerovereenkomst hebben ondertekend.

De Regering wenst alle organisaties die de sportvelden onder hun hoede genomen hebben veel succes en rekent erop dat zij deze beschikbaar zullen stellen aan hun specifieke wijk en het hele Curaçaose volk. Met deze ontwikkeling stimuleert  de Curaçaose Regering een actief beheer van de sportfaciliteiten in het voordeel van sportieve ontwikkelingen in de wijken en heel ons land.