De Regering presenteert een sociaaleconomisch herstelplan voor Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

De Regering presenteert een sociaaleconomisch herstelplan voor Curaçao

Geplaatst op 14 06 2020

WILLEMSTAD – Na de periode van ‘lockdown’ die Curaçao heeft doorgemaakt als gevolg van de COVID-19 crisis, nam de Regering van Curaçao snel de nodige stappen om structureel een duurzaam sociaaleconomisch herstelplan op te stellen voor ons land. Dit samen met de stappen die genomen moesten worden nadat zij akkoord was gegaan met het voorstel van Nederland voor financiële steun en de voorwaarden gebonden aan deze steun. In de laatste weken hebben alle ministeries hard gewerkt aan de integrale voorstellen in het kader van het herstel, die samen in een concreet document op zaterdag 13 juni 2020 door Minister-President Rhuggenaath werd gepresenteerd aan het College Financieel Toezicht (Cft).

Op deze manier voldeed de Regering van Curaçao aan de ‘deadline’ van 15 juni 2020, een van de voorwaarden die Nederland aan Curaçao stelde om de tweede tranche van financiële steun naar Curaçao te versturen en om ruimte te blijven creëren voor meer gesprekken met Curaçao over de mogelijkheid om de derde tranche voor financiële steun te krijgen. In het document is er rekening gehouden met alle belangrijke aspecten die cruciaal zijn om te voldoen aan de voorwaarden gebonden aan de tweede tranche: maximale transparantie van de financiële situatie van financiële instituten, de verlaging van personeelskosten in het overheidsapparaat en structurele hervormingen. Wat betreft de laatste kwamen de ministeries met verschillende voorstellen, die tevens in lijn zijn met de Groeistrategie van de Regering en het Groeiakkoord die Curaçao met Nederland had gesloten. In dat kader is er prioriteit gegeven aan voornamelijk die activiteiten die nodig zijn om de nijpende situatie te overtreffen dat is ontstaan door de COVID-19 crisis, door middel van structurele aanpassingen op financieel, economisch en sociaal gebied.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de derde tranche voor financiële steun, heeft de regering in het plan 8 aandachtsgebieden aangegeven om te komen tot sociale hervorming en economisch herstel op een effectieve en efficiënte manier. Het gaat om de volgende aandachtsgebieden: 1) duurzame economische ontwikkeling, 2) een dynamische arbeidsmarkt, 3) evenwichtige overheidsfinanciën, 4) een efficiënt en productief overheidsapparaat, 5) volksgezondheid, 6) de versterking van het systeem van sociale zekerheid, 7) duurzame sociale ontwikkeling en 8) kwaliteitsonderwijs.

Elk aandachtsgebied bestaat op zijn beurt uit enkele aandachtspunten die bereikt moeten worden op korte en lange termijn. Het belangrijkste uitgangspunt is de directe uitvoering van die aandachtspunten die onmiddellijk tot resultaten zullen leiden. Het is belangrijk om op te merken dat de regering aan tafel heeft gezeten met o.a. sociale partners uit de particuliere sector; er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende behoeften in de gemeenschap op het moment dat het plan in elkaar is gezet. Met deze heeft de Regering van Curaçao aangetoond dat zij serieus van plan is om een complete transformatie op sociaaleconomisch gebied ten voordele van de bevolking van Curaçao te realiseren.

De Regering van Curaçao heeft al aanvang gemaakt met de uitvoering van verschillende actieplannen, vooruitlopend op het moment dat zij dit plan (met het advies van Cft) aan Nederland op 3 juli 2020 zal presenteren.  De regering zal informatie over alle ontwikkelingen wat dit betreft aan de gemeenschap bekendmaken via de officiële kanalen van de overheid en de lokale media.