De repatriëring van 89 ongedocumenteerden uit Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

De repatriëring van 89 ongedocumenteerden uit Curaçao

Geplaatst op 04 12 2019

Op 30 november 2019 coördineerde de Politiekorps en betrokken instanties de repatriëring van 89 ongedocumenteerden die vanuit Venezuela Curaçao illegaal zijn binnengekomen. Om 11.50 transporteerde het bedrijf Conviasa de groep, die in de middag veilig in hun land zijn aangekomen. De operatie was professioneel, er werd rekening gehouden met goede behandeling en de mensenrechten van de personen.

De laatste weken intercepteerde de Kustwacht drie bootjes met resp. 11, 44 en 42 Venezolanen aan boord die illegaal Curaçao probeerde binnen te komen. Hierdoor waren er teveel gedetineerden in de barak bij SDKK. Vanwege de incorrecte humanitaire situatie in de barak is er een beroep gedaan op het Calamiteitscentrum, dat een crisissituatie heeft vastgesteld.

Onder leiding van het Calamiteitscentrum zijn verschillende locaties op Curaçao beoordeeld, die voldoen aan alle aspecten voor het opvangen van een aantal ongedocumenteerden in een betere omgeving voor een korte periode. Als gevolg hiervan werden op 27 november 2019 46 mensen overgebracht naar de politieschool ORV.

Na de interceptie van de bootjes zijn de gegevens van alle betrokkenen verwerkt.

Een van de gedetineerden deed een beroep op art. 3 van het Europese verdrag van de rechten van de mens. De gedetineerde was bang dat hij gemarteld zou worden als hij naar Venezuela terugging. Deze persoon werd niet gerepatrieerd volgens het beschermingsproces van Curaçao.

Na een gesprek met de gedetineerden werd geconcludeerd dat ze om sociaaleconomische redenen hun land hebben verlaten. Ze zochten een betere plek om te werken en voor hun familie in Venezuela te zorgen.

Echter, volgens lokale en internationale wetten worden geen verblijfsvergunning verstrekt aan personen, die om sociaaleconomische redenen illegaal ons land zijn binnengekomen.

Om deze reden werden er voorbereidingen getroffen om deze personen zo snel mogelijk te repatriëren. Voordat ze teruggingen is het proces aan iedere persoon uitgelegd. Iedere persoon ontving een document omvattende de reden voor de repatriëring. 29 vrouwen en 60 mannen gingen terug naar Venezuela.

Collectieve uitzetting

Enkele advocaten en personen in de gemeenschap gebruiken het concept ‘collectieve uitzetting’ in verband met de repatriëring van betrokkenen. De minister betwist het dat dit het geval was in de repatriëring.

Het verbod in het verbodsconcept van de collectieve uitzetting is van kracht op het moment dat er geen beoordeling van elke persoon is gedaan maar dat er slechts een document is opgesteld op basis waarvan een aantal personen worden uitgezet.

In het bovengenoemde geval was het enige dat de personen gemeen hadden dat ze gebruik maakten van hetzelfde middel om binnen te komen, nl. een bootje. Echter iedere persoon werd individueel beoordeeld.

Afgelopen jaar verstrekte Curaçao een vergunning aan 8000 Venezolanen die zich legaal in ons land wilden vestigen. Als land verwelkomen we burgers van andere nationaliteiten die zich hier willen vestigen. Echter, als land kunnen we de illegale binnenkomst van personen op ons grondgebied niet aanmoedigen.