Een nieuwe etappe voor Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Een nieuwe etappe voor Curaçao

Geplaatst op 09 10 2020

WILLEMSTAD – De Curaçaose Regering werkt aan het bereiken van een akkoord met Nederland over de inhoud van de Rijkswet. Dit mogelijke akkoord opent een nieuwe etappe voor onze gemeenschap, waarin ons land een enorme stap voorwaarts zet. Voor de Regering is het uitermate belangrijk dat de inhoud van dit akkoord gemakkelijk teruggedraaid kan worden als dat noodzakelijk mocht zijn, maar nog belangrijker is dat de inhoud een nieuw perspectief omvat voor structurele ontwikkeling van ons land. Op vrijdag 9 oktober vergadert de Regering met het Curaçaose Parlement over het overleg met Nederland en de tot nu toe bereikte resultaten. 

 

Met zicht op een maximaal welzijn van onze gemeenschap, heeft de Curaçaose regering door de onderhandelingen met Nederland bewerkstelligd dat er een betere balans is in de samenwerking tussen de twee landen. De regering was van mening dat Nederland in het initiële voorstel (Caribische Hervorming Entiteit) onvoldoende aandacht schonk aan sociaaleconomische  aspecten die zouden moeten bijdragen aan onze duurzame ontwikkeling. Na maanden van voortdurende intensieve onderhandelingen, is de Curaçaose regering erin geslaagd om een aangepast voorstel (Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, OHO) te verwezenlijken, waarin rekening gehouden wordt met mogelijkheden voor duurzaam herstel voor Curaçao en het opbouwen van een beter welzijn en ontwikkeling voor iedere Curaçaose burger. Ook is het de Regering gelukt meer betrokkenheid vanuit Curaçao te creëren, waarin tenminste één persoon met affiniteit met onze realiteit zal deelnemen in de OHO en dat de gesprekken plaats zullen vinden in overleg met de Curaçaose Regering.

 

Met deze bevredigende voortgang, kan de Regering eindelijk het Curaçaose Parlement benaderen om zo te debatteren en overleggen over hun zienswijze ten aanzien van deze voortgang. De zienswijze van het Parlement is van vitaal belang in deze voortgang, hun rol als ultieme volksvertegenwoordiger in overweging nemende. Dit is de reden dat premier Eugene Rhuggenaath, samen met minister Steven Martina, in de loop van de dag de parlementsleden informeert over onder andere de inhoud van de Rijkswet, het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (OHO) maar ook over de begrotingscyclus en begrotingsprocedure.

 

Als onderdeel van het nieuwe akkoord dat nu op tafel ligt, behoudt het Curaçaose Parlement haar gehele autoriteit en kan het Parlement verder gaan met het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden, uit naam van het Curaçaose volk. In alle facetten van de lopende onderhandelingen, kan de Staten haar zienswijze en raad geven, wat alleen maar zal bijdragen aan de verdere verfijning en verbetering van de Rijkswet.

 

Er is definitief positieve vooruitgang en hoop op een nieuwe etappe voor Curaçao. Naast eenvoudige hervorming, hebben we nu ook perspectief op investering in onze economie, sociale ontwikkeling van ons land, toegankelijke zorg, herinvoering van een gedegen belastingsysteem, verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit van de publieke sector en ook vooruitgang binnen onze onderwijssector. De focus van de regering ligt nu op deze nieuwe etappe en op de diverse mogelijkheden voor ons land in de realisatie hiervan.