Een Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt is een noodzaak! - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Een Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt is een noodzaak!

Geplaatst op 19 10 2018

Willemstad- De regering van Curaçao is bezig met het instellen van een Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Deze ROA heeft onder meer tot taak om de Minister van Onderwijs en eventueel andere Ministers van advies te voorzien over alle belangrijke onderwerpen aangaande het onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Hierbij valt te denken aan o.a. de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt; de contouren en doelen van beroepsopleidingen; de erkenning van beroepsopleidingen; het stimuleren van arbeidsorganisaties om bij te dragen aan de stagecomponent van opleidingen.
De Raad kan tevens tot taak hebben de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en de arbeidsmarkt te volgen en te onderzoeken met het oog op het te voeren onderwijs- en arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeidsmarktonderzoeken doen om de vraag naar vakmensen en gerelateerd onderwijsaanbod in kaart te brengen).

Op de foto: dhr. Wladimir Kleinmoedig sectordirecteur UOW, mevr. Elizabeth George Ministerie Onderwijs Bonaire, Minister Marilyn Alcalá-Wallé, mevr. Elyane Paul ROA CN, Herta Parabirsing-Balentina mgt.

Binnen deze context zou de Raad ook kunnen meewerken aan de tot standkoming van  ontwerplandsverordeningen, ontwerplandsbesluiten houdende algemene maatregelen, en ontwerpministeriële beschikkingen met algemene werking betreffende onderwijs en arbeidsmarkt. Recentelijk heeft de Minister van o.a. Onderwijs van Curaçao een bezoek gebracht bij de ROA CN voor de nodige afstemmingen.

 

 

*************************************