Eindrapportage ivm Kunstvak - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Eindrapportage ivm Kunstvak

Geplaatst op 10 11 2019

Willemstad- De werkgroep Kunstvak heeft op dinsdag 5 november 2019 officieel haar eindrapportage aangeboden aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport mevr. Marilyn Alcalá-Wallé.

In de eindrapportage wordt, vanuit de visie op Kunstvak, aandacht besteed aan de revisie van de examenprogramma’s Kunstvak Algemeen, Beeldende Vormgeving, Dans, Drama en Muziek. Tevens worden er aanbevelingen gedaan omtrent de randvoorwaarden ten aanzien van doceerbaarheid van het vak, bijscholing van docenten, het reviseren van de lesmethode en de benodigde ICT-infrastructuur.

De visie op Kunstvak:
“Kunstvak werkt aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn en identiteitsvorming van de leerling in relatie tot zijn omgeving. Door het bieden van een sociaal emotionele ve ilige leeromgeving, het bevorderen van kritisch denken, het activeren van de creativiteit, vindingrijkheid aan te moedigen en de leerling van een algemene kennis te voorzien wordt deze voorbereid op de uitdagingen die de  21ste eeuw aan deze stelt”. Concrete follow-up acties betreffen

 het reviseren van de lesmethode Sazon, het reviseren van het vak Cultureel Artistieke Vorming en het optimaliseren van de faciliteiten om Kunstvak goed te kunnen doceren.

 

**De leden van de werkgroep Kunstvak: Susan Larmonie-van Heydoorn, Céline Gladpootjes, Saskia Monhemius, Marcel van Duijneveldt, Suzet Rosaria, Euclides Perigault-Monte, Niet op de foto: Esther Bomberg, Margarita Dingjan en Ailsa Anastatia.