Eindrapportage: Onderwijs Nulmeting - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Eindrapportage: Onderwijs Nulmeting

Geplaatst op 23 02 2023

Overhandiging Eindrapportage: Onderwijs Doorlichting/Nulmeting

WILLEMSTAD – In het kader van het hervormingsprogramma en het Landspakket is de nulmeting uitgevoerd door de Onderwijs Inspectie van Curaçao en die van Nederland.  Het onderwijs eindrapportage: Doorlichting/Nulmeting is klaar en werd jongstleden ingeleverd aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) dhr. Sithree van Heydoorn.

Minister S.van Heydoorn zal de eindrapportage samen met de Beleidsorganisatie en Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport intern bespreken na de bespreking zal hij de beleidsreactie hierover aanbieden.

COMMUNICATIE

**Foto’s: Overhandiging van de Inspecteur – Generaal van Onderwijs mevr. R.Bitorina aan de Minister van OWCS dhr. S.van Heydoorn in aanwezigheid van de interim Secretaris – Generaal mevr. S.Larmonie-van Heydoorn, Sector Directeur dhr. W.Kleinmoedig en Kabinetsmedewerker dhr. R.Delfina.