Eindtoets Funderend Onderwijs Schooljaar 2021/2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Eindtoets Funderend Onderwijs Schooljaar 2021/2022

Geplaatst op 04 05 2022

Op woensdag 4 mei 2022 start voor 1731 (2021: 1719) leerlingen op Curaçao de periode van de Eindtoets Funderend Onderwijs 2022 (EFO).Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens, de uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport, is verantwoordelijk voor o.a. de constructie, productie, distributie en correctie van de EFO. Dit jaar is het voor de 12e keer dat de EFO wordt afgenomen. De toetsdagen waarop de Eindtoets FO dit jaar zal plaatsvinden zijn: 4 t/m 6 mei en 10 en 11 mei 2022.

Aantal scholen Eindtoets FO 2022: Dit jaar zullen op Curaçao in totaal 56 scholen (2021: 55), waarvan 85 klassen (testgroepen) deelnemen aan de Eindtoets FO 2022. De leerlingen die hieraan deelnemen zijn afkomstig van verschillende scholen die ressorteren onder de zeven reguliere en vijf privé schoolbesturen.

De EFO toetst drie onderdelen met een totaal van 270 toets-items:

  1. Papiaments met 90 items verdeeld over spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
  2. Nederlandse taal met 90 items verdeeld over spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
  3. Rekenen/Wiskunde met 90 items verdeeld over vaardigheden & bewerkingen, meten, geld, tijd & geometrie en verhoudingen, breuken, procenten & kommagetallen.

Voor alle toetsonderdelen wordt een meerkeuzevraagvorm gehanteerd (multiple choice met antwoordopties A-B-C-D).

Instructietaal Nederlands of Papiamentu : Voor het onderdeel Rekenen/Wiskunde hebben de scholen, afhankelijk van de instructietaal die zij op school hanteren, de keuze om hun leerlingen dit onderdeel of in het Nederlands of in het Papiamentu te laten maken. Van de 1731 leerlingen op Curaçao maken 1631 leerlingen de toets voor het onderdeel Rekenen/Wiskunde in het Nederlands en 100 leerlingen maken de toets voor dit onderdeel in het Papiamentu. De 100 leerlingen zijn verdeeld over 4 scholen. De EFO is gebaseerd op de kerndoelen van het Funderend Onderwijs zoals vastgesteld door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport. De constructie van de eindtoets vindt zeer zorgvuldig en nauwkeurig plaats, uitgaande van de vastgestelde kwaliteitscriteria.

Rooster Eindtoets FO 2022:

Datum EFO-toetsonderdeel Tijd
04 – 05 – 2022 Papiamentu Parti 1 08.00 – 09.15 uur
05 – 05 – 2022 Papiamentu Parti 2 08.00 – 09.15 uur
06 – 05 – 2022

 

 

Dagdeel 1
Nederlands deel 1 08.00 – 09.05 uur
Dagdeel 2
Rek/Wisk deel 1 09.35 – 10.50 uur
10 – 05 – 2022

 

 

Dagdeel 1
Rek/Wisk deel 2 08.00 – 09.15 uur
Dagdeel 2
Nederlands deel 2 09.45 – 10.50 uur
 11 – 05 – 2022

 

Dagdeel 1
Nederlands deel 3 08.00 – 09.05 uur
Dagdeel 2
Rek/Wisk deel 3 09.35 – 10.50 uur

 Resultaat Eindtoets FO 2022 : Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens draagt zorg voor de constructie, productie, distributie en correctie van de Eindtoets FO en rapporteert per leerling aan de schoolbesturen de resultaten (aantal scores) welke behaald zijn voor de Eindtoets FO. Echter, de normering en het eindadvies over vervolgonderwijs en hoe dit advies tot stand komt is een aangelegenheid van de schoolbesturen. De resultaten van de Eindtoets FO (behaalde scores) worden in de tweede week van juni 2022 aan de schoolbesturen overhandigd.

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport en het team van het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens wensen alle leerlingen van groep 8 van de FO veel succes met de EFO en de afsluiting van het schooljaar.

***************************