Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is stimulans voor de economie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Economische Ontwikkeling
 

Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is stimulans voor de economie

Geplaatst op 08 09 2017

FTAC is stimulans voor economie

 

Willemstad- Het toezicht door de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) op de concurrentie stimuleert de economische ontwikkeling. Omdat het de concurrentie aanjaagt. Meer eerlijke concurrentie leidt tot lagere prijzen, betere kwaliteit en het verbetert het investeringsklimaat. Consumenten en bedrijven profiteren ervan. Dat past in het regeringsbeleid. Minister Martina, die politiek verantwoordelijk is voor het concurrentiebeleid, is tevreden dat de FTAC op 1 september van start is gegaan.

 Per 1 september zijn de nieuwe regels voor eerlijk concurreren in werking getreden en heeft de FTAC haar bevoegdheden gekregen om de naleving van de regels te controleren en te handhaven. Kartels, zoals afspraken tussen concurrenten over verkoopprijzen of het verdelen van klanten, zijn niet langer toegestaan. Ook mogen bedrijven die over een machtspositie beschikken daar geen misbruik van maken. Belangrijke fusies en overnames moeten bij de FTAC worden gemeld. Het overtreden van de regels is strafbaar. Boetes kunnen worden opgelegd tot 10% van de omzet van een onderneming.

Minister Martina: “afspraken tussen ondernemingen die de concurrentie beperken en misbruik van economische macht, zijn schadelijk voor de consumentenwelvaart, het bedrijfsleven en remt economische groei. Daarom zijn ze verboden. Net als in de meeste andere landen van de wereld”.

De FTAC is op grond van de Landsverordening inzake concurrentie (P.B. 2016 no.16) belast met het toezicht op de naleving van de landsverordening. Daarvoor heeft de FTAC ruime opsporings- en handhavingsbevoegdheden gekregen. Bedrijven die onderzocht worden zijn verplicht om mee te werken.

Alberto (Chos) Romero, voorzitter van de FTAC: “de afgelopen maanden hebben we alle voorbereidingen getroffen om onze taak te kunnen uitvoeren. We zijn al begonnen met het geven van voorlichting zodat bedrijven kunnen weten wat de nieuwe regels inhouden. Hier gaan we voorlopig nog mee door”.

Bedrijven die concurrentiebeperkende afspraken hebben gemaakt kunnen in bepaalde gevallen ontheffing vragen als de voordelen opwegen tegen de nadelen. Alberto (Chos) Romero: “als bedrijven dat doen voor 1 oktober, dan kunnen zij profiteren van een overgangsregeling. Zij zijn dan niet in overtreding totdat op de ontheffingsaanvraag is beslist.”

De FTAC zal de komende maanden in overleg te treden met stakeholders. Zij kunnen bij de FTAC aangeven waar er naar hun oordeel concurrentieproblemen zitten. Deze informatie zal de FTAC gebruiken bij het vaststellen van haar jaaragenda.

Bedrijven en hun adviseurs die vragen hebben over de nieuwe regels en hoe de FTAC deze uitlegt, kunnen bij de FTAC langs komen. De medewerkers staan hun graag te woord. Meer informatie is te vinden op de website van de FTAC, www.ftac.cw.