FAQ’s rond situatie sluiting grenzen door Venezuela - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

FAQ’s rond situatie sluiting grenzen door Venezuela

Geplaatst op 23 01 2018

Onderstaande vragen en antwoorden geven antwoord op veel voorkomende vragen die leven in de gemeenschap in verband de tijdelijke sluiting van grenzen door Venezuela. De vragen en antwoorden worden aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

Versie 2 d.d. 11 januari 2018

FAQ’s inzake brandstof en energie

VRAAG

Is er straks nog wel voldoende olie voor het operationeel blijven van de raffinaderij? Wanneer worden er tekorten verwacht en wat zijn de gevolgen?

ANTWOORD

Er is voldoende ruwe olie aanwezig om de raffinaderij nog enige tijd draaiende te houden. Op korte termijn wordt de voorraad ruwe olie voor het produceren van brandstoffen in de raffinaderij niet als probleem gezien. Voor langere termijn worden alternatieven voorbereid, om te zorgen dat Curaçao hoe dan ook niet zonder de verschillende benodigde brandstoffen komt te zitten.

VRAAG

Is er straks nog benzine om te tanken / wanneer worden er tekorten verwacht?

ANTWOORD

Er is een voorraad van diverse brandstoffen op Curaçao. Curoil kan brandstof ook van elders inkopen. Er worden vooralsnog geen tekorten voorzien. Het eventueel elders inkopen van brandstof zal mogelijk wel enige invloed hebben op de prijzen, welke dat zijn, hangt af van de ontwikkelingen rond prijzen op de internationale markt.

VRAAG

Is er straks nog gas/water/elektriciteit, wanneer worden tekorten verwacht?

ANTWOORD

Er is een voorraad van diverse brandstoffen op Curaçao. Curoil kan brandstoffen ook van elders inkopen. Het eventueel elders inkopen van brandstof zal mogelijk wel enige invloed hebben op de prijzen, welke dat zijn, hangt af van de ontwikkelingen rond prijzen op de internationale markt.

Voor gas is er ook een voorraad, maar de opslagcapaciteit is in zekere zin een uitdaging. Er is voldoende opslagcapaciteit voor circa 2 dagen voorraad. Dat is normaliter voldoende zolang de raffinaderij operationeel blijft en gas produceert. Mocht die productie van gas stoppen, dan koopt Curoil van elders gas in, maar dat kan in beperkte hoeveelheden i.v.m. met de maximum opslagcapaciteit. Zeer binnenkort is er meer opslagcapaciteit op Curaçao voor brandstoffen, waaronder gas. De overheid monitort een en ander nauwgezet en zal zorgdragen voor tijdige informatievoorziening.

VRAAG

Wat doet de overheid om tekorten te voorkomen?

ANTWOORD

De overheid is in overleg met alle betrokken diensten om zeker te stellen dat er tijdig op de huidige situatie wordt ingespeeld en dat er tijdig wordt gezocht naar alternatieven, zodat er geen tekorten ontstaan. Als in een zeer uitzonderlijke situatie een tijdelijke schaarste of tekort dreigt, zal de regering overgaan tot een rantsoenering door alleen brandstoffen beschikbaar te stellen aan een lijst met vitale organisaties. Op die lijst staan instellingen die onder alle omstandigheden moeten kunnen blijven functioneren.

VRAAG

Wat heeft dat voor gevolgen voor de prijzen van producten?

ANTWOORD

Prijzen schommelen marktconform als we internationaal inkopen. Vraag en aanbod bepalen de prijs.

VRAAG

Gaan toeristen hier last van hebben?

ANTWOORD

Als de hotels en dergelijke voorzien blijven worden van gas voor de keukens en er brandstof is voor toeristenvervoer, dan zullen toeristen weinig last ervan hebben. Vooralsnog is hier geen reden tot zorg.

FAQ’s inzake voeding

VRAAG

Er zijn nu al tekorten merkbaar in de supermarkten en restaurants. Is de overheid betrokken bij het zoeken van alternatieven voor import van producten?

ANTWOORD

De grote supermarkten maken al gebruik van alternatieve import, o.a. via de Verenigde Staten, Colombia en de Dominicaanse Republiek. Het kan alleen even duren voordat de levering uit andere landen is gerealiseerd. Tijdelijk kunnen daarom bepaalde producten op Curaçao niet verkrijgbaar zijn. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling is betrokken bij deze marktontwikkelingen en onderhoudt contacten hierover.

VRAAG

Hoe voorkomt de overheid dat eventuele basisproducten straks niet meer voorhanden zijn?

ANTWOORD

Dit is iets waar in eerste instantie het bedrijfsleven op kan inspelen door gebruik te maken van andere markten voor import zodra schaarste ontstaat aan bepaalde producten. De overheid monitort dit nauwgezet en kan waar nodig eventueel bemiddelen met andere overheden om nieuwe importstromen tot stand te laten komen.

VRAAG

Wat betekent dit voor de prijzen van voedselproducten?

ANTWOORD

Zodra een vraag op een product dat schaars is toeneemt, kunnen de prijzen toenemen, inclusief van producten waarvan op Curaçao de prijs gereguleerd is. Dit geldt onder meer voor een aantal basisproducten e.g. levensmiddelen en medicijnen. Voor andere producten geldt marktwerking. De consumentenorganisatie monitoort onder meer prijsontwikkelingen en de MEO inspectie controleert op naleving van het beleid. Basisproducten (Makutu basiko) zijn op basis van een markup percentage gereguleerd. Dus andere kosten kunnen stijgen, b.v. transport, waardoor het product toch duurder wordt. Het gaat om maximale prijzen dus men mag wel onder die prijs verkopen. 

FAQ’s inzake Transport / vervoer

 VRAAG

Wat heeft de sluiting van grenzen voor gevolgen voor het scheepvaartverkeer?

ANTWOORD

Vooralsnog vindt er geen scheepvaartverkeer plaats tussen Venezuela en Curaçao. Gevolgen zijn bijvoorbeeld te zien in de toelevering van groente en fruit. Vooralsnog leidt dit niet tot problemen door het benutten van andere markten voor import (groente en fruit) en door de aanwezigheid van voldoende voorraad (brandstoffen). De overheid zal dit nauwgezet monitoren.

VRAAG
Vluchten worden gecanceld. Hoe komen in Venezuela gestrande Curaçaoënaars terug naar huis? Heeft de overheid gegevens over hoeveel Curaçaoënaars gestrand zijn in Venezuela?

ANTWOORD
President Maduro van Venezuela heeft aangegeven dat de passagiers niet zouden stranden. Tot gisteren (10 jan.) heeft een aantal vluchten vanuit Venezuela naar Curaçao plaatsgevonden om Venezolaanse passagiers op te halen. Op 11 januari was er een vlucht gepland met de komst van circa 30 passagiers uit Venezuela. Vanuit Curaçao zouden die dag ruim honderd passagiers terugkeren naar Venezuela. Daarmee lijkt de belofte t.a.v. passagiers huiswaarts vervoeren alsnog te worden ingelost door Venezuela. Zowel Minister-president Rhuggenaath als de ambassade te Caracas hadden de situatie van gestrande inwoners van Aruba en Curaçao onder de aandacht gebracht van de Venezolaanse autoriteiten. 

De regering is ervan op de hoogte dat er mogelijk nog meer gestrande Nederlanders zijn in Venezuela. Gestrande passagiers die een vlucht hadden binnen de afgekondigde periode van sluiting van de grenzen, worden geadviseerd contact op te nemen met hun reisorganisatie of luchtvaarmaatschappij. Er zijn nog mogelijkheden om Venezuela via een andere weg te verlaten.

VRAAG 

Wat in geval van noodsituatie, ondersteunt de overheid passagiers bij het vinden van alternatieve routes als men echt moet reizen?

ANTWOORD
Bij een noodsituatie worden gestrande passagiers in Venezuela aangeraden contact op te nemen met de ambassade van het Koninkrijk op het nummer +58 212 276-9300, of buiten kantooruren met +31 247247247. Bijvoorbeeld als ze medische zorg of medicijnen nodig hebben die niet in Venezuela voorhanden zijn of verzoeken om financieel te bemiddelen. Voor het vinden van alternatieve routes adviseren wij hen contact op te nemen met hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

VRAAG
Is er een reisadvies voor Venezuela en hoe luidt dit advies?

ANTWOORD
Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland is verantwoordelijk voor het opstellen van reisadviezen voor Nederlandse paspoorthouders. Dit advies is te vinden op de website van het ministerie (https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen).

Voor Venezuela luidt dit advies al geruime tijd dat het wordt ontraden om naar Venezuela te reizen indien niet noodzakelijk. Voor het grensgebied met Colombia wordt het reizen geheel ontraden. In het reisadvies is nu ook opgenomen dat er momenteel een sluiting van de grenzen geldt met betrekking tot de Aruba, Curaçao en Bonaire.

 FAQ’s inzake politieke situatie

VRAAG

Accepteert Curaçao deze maatregel van Venezuela? Wat heeft dit voor gevolgen voor onze politieke relatie met Venezuela?

ANTWOORD

Minister-president Rhuggenaath heeft kennisgenomen van de tweets van Vice-President Tareck EL Aissami van Venezuela dat President Maduro de grenssluiting met Aruba, Curaçao en Bonaire zou hebben verlengd. Vooralsnog is door Venezuela ​hierover ​nog geen formele communicatie met het Koninkrijk of Curaçao geweest, wat teleurstellend is, en nadrukkelijk wordt afgekeurd. ​​Er is contact met de Venezolaanse autoriteiten om een ​toelichting te krijgen.

​D​e regering ​blijft ​van mening dat de eenzijdige grenssluiting door Venezuela niet past bij het streven naar goede relatie met ons buurland en ook niet bijdraagt aan het vinden van een oplossing voor eventuele smokkelpraktijken.

​Inzet is om ​met de landen binnen het Koninkrijk en Venezuela aanstaande vrijdag 12 januari op Aruba ​​een overleg op ministerieel niveau te houden om inzicht te krijgen in de problematiek die door Venezuela wordt geschetst en om gezamenlijk met Venezuela naar oplossingen te zoeken om ​ de door Venezuela gemelde ​illegaliteit en criminaliteit te bestrijden. Het is van belang dat alle partijen samenwerken om tot een spoedige oplossing te komen.

VRAAG

Wat vindt Nederland hiervan? Is Nederland bereid om Curaçao te ondersteunen? En op welke manier?

ANTWOORD

Er is nauw overleg met de betrokken landen binnen het Koninkrijk en dus ook met Nederland. De minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, monitort de gebeurtenissen nauwgezet en heeft ook aangegeven dat eenduidige sluiting van de grenzen niet past in het streven naar een goede buurlandrelatie en ook niet bijdraagt aan het vinden van oplossingen. Het Koninkrijk zoekt momenteel gezamenlijk naar een toelichting en duiding door Venezuela en bespreekt oplossingsrichtingen. Zo wordt ingezet op overleg op korte termijn op Aruba – aanstaande vrijdag 12 januari – met Venezuela en de landen van het Koninkrijk om op hoog niveau deze situatie te bespreken en te kijken hoe we zo snel mogelijk kunnen werken aan normalisering van de situatie.

VRAAG

Illegaal op het eiland verblijvende Venezolanen kunnen nu niet verwijderd worden. Wat betekent dit voor de veiligheid in Curaçao?

ANTWOORD

Inderdaad kunnen er momenteel geen illegaal verblijvende personen uit Venezuela worden verwijderd. Personen die moeten worden verwijderd bevinden zich in detentie. Vooralsnog is er geen reden voor extra zorgen over de veiligheid.  De detentie capaciteit is echter beperkt. Minister-president Rhuggenaath heeft de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid (DRR) opgedragen de situatie te monitoren en voorstellen voor oplossingen te maken in overleg met de betrokken diensten voor het geval de situatie langer aanhoudt.