Fusie binnen Justitie biedt garantie voor continuïteit van de veiligheidszorg - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Fusie binnen Justitie biedt garantie voor continuïteit van de veiligheidszorg

Geplaatst op 14 11 2022

WILLEMSTAD – Door de hervormingen die de overheid in de afgelopen jaren in de verstrekking van subsidies heeft doorgevoerd, verkeren de stichtingen verbonden aan het ministerie van Justitie in een precaire financiële situatie. Belangrijk gevolg hiervan is dat de continuïteit van de dienstverlening van deze stichtingen aan de samenleving in het gedrang komt. Dit wordt nog eens bevestigd door het onlangs verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) over de financiële positie van gesubsidieerde instellingen.

Met name om deze reden heeft het ministerie van Justitie ervoor gekozen om justitiële taken die door stichtingen worden uitgevoerd (weer) onder te brengen binnen het ministerie zelf. De oprichting van de uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg (UO JZ) speelt een belangrijke rol in het bieden van veiligheidszorg aan kinderen en burgers in het algemeen in de Curaçaose samenleving. Het ministerie ziet het terughalen van de op afstand geplaatste overheidstaken als een rationele reactie op een tendens die het rapport van de ARC laat zien, namelijk de toenemende financiële uitdagingen waarmee de gesubsidieerde stichtingen de afgelopen jaren te maken hebben gekregen. Deze financiële uitdagingen hebben vooral betrekking op de voor de stichtingen beschikbare subsidies die aanzienlijk geslonken zijn door een opeenstapeling van noodzakelijke bezuinigingen. Het ministerie vreest dat in de komende jaren de financiële positie van deze stichtingen alleen maar verder zal verslechteren. Het ministerie verwacht dan ook dat als niet of niet tijdig wordt ingegrepen dit op den duur zal leiden tot juist meer kosten en mogelijk zelfs onacceptabele stagnatie in de uitvoering van vitale overheidstaken. Met het fusietraject anticipeert Justitie proactief op deze tendens ter waarborging van de uitvoerbaarheid van haar wettelijke taken.

Naast de financiële motieven verwacht het ministerie ook dat het fusietraject een verbetering zal betekenen voor de organisatie van de justitiële zorgketen. De justitiële zorgketen is namelijk op dit moment sterk verzuild. Door het samenbrengen van de verschillende taken binnen één uitvoeringsorganisatie kan een betere onderlinge samenwerking worden gerealiseerd, waarmee uiteindelijk een efficiëntieslag wordt gemaakt.

Naar verwachting zal de nieuwe UO JZ met ingang van januari 2023 een feit zijn.