Gemiddeld prijsniveau 0,3 procent hoger vergeleken met augustus 2018 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Bestuur, Planning & Dienstverlening
 

Gemiddeld prijsniveau 0,3 procent hoger vergeleken met augustus 2018

Geplaatst op 09 11 2018

Consumentenprijzen op Curaçao: september 2018

Gemiddeld prijsniveau 0,3 procent hoger vergeleken met augustus 2018
De inflatie van Curaçao in september 2018 is 2,2 procent

 Prijsontwikkeling maand september 2018 ten opzichte van maand augustus 2018
Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand september 2018 gestegen met 0,3 procent, dus van 129,3 in augustus 2018 naar 129,7 in september 2018.  De belangrijkste prijswijzigingen in september 2018 zijn de tariefstijging van elektriciteit en leidingwater met respectievelijk 4 en 3 procent, de prijsverhoging van benzine met 1 procent en de prijsverlaging van diesel/gasoil met 1 procent.

 Prijsontwikkeling maand september 2018 ten opzichte van maand september 2017
De CPI van september 2018 (129,7) is 3,3 procent hoger dan de CPI van september 2017, toen een CPI van 125,6 is gemeten. Dit cijfer (3,3%) is een aanduiding dat het consumentenprijspeil gedurende de maand september 2018 3,3 procent hoger is dan gedurende de maand september 2017.

 Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie september 2018
Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen over een langere termijn (doorgaans 12 maanden). Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud en wordt daarom aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen, het minimumloon en overige inkomens.

De inflatie in een bepaalde maand wordt berekend door de 12-maandsgemiddelde van de CPI in die maand te vergelijken met de 12-maandsgemiddelde CPI in dezelfde maand een jaar eerder. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met september 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de consumentenprijzen gemiddeld genomen met 2,2 procent gestegen: de 12-maandsgemiddelde CPI heeft zich ontwikkeld van 124,9 in september 2017 naar 127,7 in september 2018. De inflatie van Curaçao in september 2018 is dus 2,2 procent.   

 Lange termijn prijsontwikkeling: inflatie afgelopen 27 maanden
Gedurende de afgelopen twee en een kwart jaar (27 maanden) vertoont de consumentenprijsontwikkeling op Cura­­çao een golvende trend, met een inflatie tussen -0,5 procent (juli, augustus en september 2016) en 2,2 procent (september 2018). De gemiddelde inflatie in ons land over deze periode is 0,9 procent.

 Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Voor de tabellen met cijfers over de consumentenprijsontwikkeling op Curaçao, kan de CBS-website www.cbs.cw worden geraadpleegd.