Genomineerden voor Kruis van Verdiensten 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Genomineerden voor Kruis van Verdiensten 2019

Geplaatst op 13 06 2019

Willemstad- Op 13 juni heeft Minister M. Alcalá-Wallé OWCS aan 5 genomineerden voor de ‘Krus di Mérito’ gevraagd of ze op 2 juli a.s. deze onderscheiding zullen accepteren. Sector Cultuur en Sport heeft dit jaar ruim 40 aanvragen ontvangen. De Kruis van Verdiensten Commissie had moeilijk werk om een keuze te maken onder de kandidaten die verdienstelijk werk in onze gemeenschap hebben verricht.

De commissie heeft haar keuze aan de Raad van Ministers voorgesteld en goedkeuring hiervoor gekregen. De commissie deelt de volgende 5 genomineerden voor de Krus di Mérito 2019 aan de bevolking mee:
mw. Ange-Marie Jessurun,

dhr. Oswin (Chin) Behilia,

mw. Swinda Marcela Albertus,

mw. Iva Hooghuis-Martin,

dhr. Wendell Prince.

Deze personen hebben verdienstelijk en vrijwillig werk verricht op verschillende gebieden voor de bevolking van Curaçao. We zijn verheugd om de bevolking mee te delen dat alle 5 personen hebben ingestemd om de ‘Krus di Mérito’ op 2 juli 2019 te ontvangen. De komende dagen vóór 2 juli zal er meer informatie over de genomineerden worden gepubliceerd zodat de bevolking van dichtbij kennis met hen kunnen maken.

In het kader van de week van de ‘Bon Yu di Kòrsou’ hebben de genomineerde de Bon Yu di Kòrsou knoop bij de minister in ontvangst genomen.   

Bij deze geeft de Regering van Curaçao erkenning aan onze eigen mensen voor hun waardevolle bijdrage aan ons Land.


Communicatie