Het beleid van de Overheid wat betreft Covid-19 en vaccinaties blijft hetzelfde - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Gezondheid, Milieu & Natuur
 

Het beleid van de Overheid wat betreft Covid-19 en vaccinaties blijft hetzelfde

Geplaatst op 19 07 2021

WILLEMSTAD – Tijdens de persconferentie op donderdag 15 juli reageerde Minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur Dorothy Pietersz-Janga op de opmerkingen van de laatste tijd, die in de sociale media en de media circuleren met betrekking tot haar kennelijke onthouding van het beantwoorden van vragen over het wel of niet vaccineren. Op een beknopte en directe manier informeerde Minister Pietersz-Janga de bevolking en verhelderde haar standpunt over het onderhouden van de privacy van persoonlijke gegevens waarop haar acties zijn gebaseerd. In dit kader verklaarde de minister vooralsnog dat het huidige beleid van de Regering van Curaçao voor wat betreft Covid-19 en vaccinaties is en hetzelfde blijft. Echter – zoals de overheid vanaf het begin heeft aangegeven – hebben burgers de mogelijkheid om vrij te zijn in hun keuze om zich te laten vaccineren maar zal de overheid nu het privacyaspect daarbij meer gaan benadrukken.

Als praktiserend arts 30 jaar op Curaçao, baseert Minister Pietersz-Janga haar redenering om hoog te achten en dus zich te houden aan de privacy van persoonlijke medische gegevens, op de huidige wetten die een fundamentele basis vormen voor de zogenaamde medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat als arts je wettelijk verplicht bent om geen persoonlijke gegevens van jouw patiënten bekend te maken of met iemand anders te delen, tenzij de patiënt jou toestemming geeft hiervoor. Dit houdt niet alleen bijvoorbeeld het aantal ziektemeldingen in maar ook de soort ziekte(s) die een patiënt kan hebben en de mogelijke behandelingen die de persoon bij bepaalde specialisten moet ondergaan.

De informatie over wel of niet gevaccineerd zijn valt ook onder de categorie medische gegevens die als vertrouwelijke informatie moeten worden gehouden. Als gevolg hiervan is niemand, ook niet de minister zelf, verplicht om een andere persoon, een organisatie of instantie te informeren over zijn/haar vaccinatietoestand. De persoon is ook niet verplicht om zijn/haar beslissing hierover te rechtvaardigen. Op deze manier wil de Minister van Volksgezondheid dus de noodzaak en het belang aangeven om de beslissing van elke persoon te respecteren en elke vorm van discriminatie met betrekking tot deze beslissing te vermijden.

Het huidige beleid van de overheid om alle nodige maatregelen over de gezondheid en vaccinaties blijft het uitgangspunt bij deze, waarbij de overheid haar uiterste best zal blijven doen om een evenwicht te vinden tussen het algemeen belang en de uitvoering van de verschillende wetten in het belang van het individu. Voor dit zal de Regering van Curaçao, in het bijzonder de Minister van Volksgezondheid, Natuur en Milieu in de komende periode meer inhoud gaan geven aan o.a. Een effectieve en efficiënte uitvoering van het systeem van controle in vestigingen, bij evenementen en activiteiten.