Het optimaliseren van overheidsfinanciën is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Financiën
 

Het optimaliseren van overheidsfinanciën is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Geplaatst op 12 03 2019

Willemstad – Tijdens de openbare vergadering van het Parlement op 11 maart, gaf Minister K. Gijsbertha een presentatie over de nodige aanpassingen die de Regering van Curaçao gaat introduceren om in de komende periode de overheidsfinanciën van Curaçao te optimaliseren. Minister-President Rhuggenaath, Minister S. Camelia-Romer (GMN), Minister A. Konket (BPD) en Minister H. Koeiman (SOAW) waren ook aanwezig.

De rode lijn in de presentatie was meer dan duidelijk: de gepresenteerde aanpassingen zijn onvermijdelijk en heel noodzakelijk om Curaçao te helpen zijn financiële situatie te verbeteren. Wat we zien aankomen is dat als er geen alternatieve acties genomen worden het tekort (het verschil tussen inkomsten en uitgaven) in 2019 astronomisch zal oplopen. Het gevolg is: aan het eind van 2019 zal het tekort dat de overheid moeten dekken minimaal 127 miljoen gulden zijn. In 2020 wordt het tekort 159 miljoen gulden en in 2021 zelfs 188 miljoen gulden.

In zijn presentatie heeft minister Gijsbertha verschillende keren naar voren gebracht het belang om tot een andere zienswijze en houding te komen als het betreft de overheidsfinanciën. Het eist een rigoureuze mentaliteitsverandering van de overheid en de hele samenleving. Alleen door innovatieve, structurele en duurzame oplossingen te implementeren kunnen we een begroting herstellen, gebaseerd op de doelstelling dat onze economie constant moet bloeien.

Op korte en lange termijn zullen er aanpassingen worden geïntroduceerd. Aanpassingen op korte termijn zijn de verhoging van enkele belastingen en accijnzen en het vrijwillig ontslag van ambtenaren die 60 jaar of ouder zijn. De laatste tijd neemt de overheid verschillende maatregelen om onnodige kosten in het ambtenarenapparaat te verminderen, onder andere door middel van moderniseringen en het verhogen van de efficiëntie. De overheid gaat bijvoorbeeld concrete maatregelen nemen op het gebied van volksgezondheid om zeker 84 miljoen gulden te besparen.

Om de bevolking goed te informeren over de verschillende aanpassingen lanceert de Regering van Curaçao een communicatiecampagne. In deze campagne informeert de regering de bevolking over de verschillende manieren om bij te dragen tot de optimalisering van de financiële situatie van Curaçao. De leus: ‘Niets doen is geen optie’, spreekt in dit geval voor zich. Het optimaliseren van de overheidsfinanciën is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.