Iemand nu voordragen voor een ‘lintje’ in 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Iemand nu voordragen voor een ‘lintje’ in 2021

Geplaatst op 07 08 2020

WILLEMSTAD – Heeft u een medeburger, een kennis, een familielid, een bekende, kortom een persoon die jarenlang trouw belangeloos en zonder compensatie onze gemeenschap heeft gediend en grote verschillen heeft gemaakt? Is het misschien tijd voor een lintje, een ware Koninklijke Onderscheiding voor deze persoon? U kunt nu iemand voordragen voor 2021. Dat kan en uw voorstel wordt door de Commissie Koninklijke Onderscheidingen graag in behandeling genomen.

Het proces
In het kort: u neemt contact op met de Commissie Koninklijke Onderscheidingen (CKO) en maakt uw voornemen tot voordragen kenbaar. Dat kan via het emailadres kondekorashonreal.cur@gmail.com. De CKO legt u uit wat te doen en zorgt ervoor dat u het voorstelstelformulier ontvangt. Wat ook kan is dat het voorstelformulier online wordt gedownload (de Word versie) via de website van het Kapittel der Civiele Orden www.lintjes.nl/voorstelformulier . Dan is er een derde manier: het voorstelformulier in geprinte vorm kan ook worden opgehaald bij het overheidskantoor Vergunningenloket (Bentana di Informashon) te Saliña. Nadat alles is ingevuld en de aanvraag compleet is kan het ook aldaar worden ingeleverd. Er zijn dus drie opties: 1) hier te Curaçao bij de CKO aanvragen en per email ontvangen óf 2) online downloaden óf 3) hier te Curaçao ophalen en later inleveren bij Vergunningenloket. Het is in ieder geval de bedoeling dat indieners met de CKO contact houden over de voorgenomen voordracht. Zij kunnen daarbij rekenen op de beantwoording van vragen of uitleggen van datgene wat misschien niet helemaal duidelijk is.

Uiterste datum voor inleveren van alle bescheiden is vrijdag 14 augustus 2020. De CKO gaat aan de slag met de binnengekomen aanvragen en werkt naar adviezen toe. De doorloop tijd is enkele maanden. Uiteindelijk is het in het eerste kwartaal van het volgend jaar gereed en is het vervolgens wachten op de officiële Lintjesregen.

Het voorstelformulier
Het voorstelformulier betreft een uitgebreide vragenlijst met als doel het inwinnen van informatie over de kandidaat voor wie een lintje wordt aangevraagd. Een mooie CV kan daarbij goed van pas komen. De ondertekenaar van het volledig ingevuld voorstelformulier is de zgn. ‘indiener’. Die indiener die zorgt ervoor dat het voorstelformulier goed en volledig in het Nederlands wordt ingevuld en ondertekend.

Ondersteuners
De indiener gaat ook op zoek naar ‘ondersteuners’, zijnde personen die van het voornemen tot voordragen op de hoogte zijn en bereid zijn om het voorstel te ondersteunen. Dat ondersteunen gebeurt middels een eigen verklaring waaruit blijkt dat de kandidaat hen goed bekend is en ook diens wapenfeiten bekend zijn. Een goede brief, per ondersteuner, ter ondersteuning zal de kans dat het lukt met een onderscheiding alleen maar vergroten. In totaal zijn er minimaal twee ondersteuners nodig die dus ieder separaat een ondersteuningsbrief schrijven en ondertekenen. Het zijn er minimaal twee maar meer dan twee ondersteuners mag altijd!

Vragen en contact
Voor meer informatie en uitleg staat eenieder vrij om met de Commissie Koninklijke Onderscheidingen (CKO) contact te maken. Dat kan via mevrouw Lucy Tielen, mevrouw Nicole Maduro, de heer Edgar Sintiago, de heer Roland Colastica of Voorzitter de heer Curd Evertsz. Het email adres is kondekorashonreal.cur@gmail.com