Inflatiecijfer voor 2018 is 2.6% - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Bestuur, Planning & Dienstverlening
 

Inflatiecijfer voor 2018 is 2.6%

Geplaatst op 31 01 2019

Consumentenprijzen op Curaçao: december 2018

Prijzen 0,6 procent hoger dan in de maand november 2018;

Inflatie in december 2018 is 2,6 procent

 Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand december 2018 gestegen met 0,6 procent, namelijk van 130.0 in november naar 130.8 in december.

 De belangrijkste prijswijzigingen gedurende de afgelopen maand (december 2018) zijn het duurder worden van electriciteit (+8,6%) en het goedkoper worden van kerozine (-12.5%)

 De CPI van december 2018 (130.8) is 3,6 procent hoger dan de CPI van december 2017, toen een CPI van 126.3 is gemeten. Dit cijfer (+3,6%) is een indicatie dat het consumentenprijspeil gedurende de maand
december 2018 3,6 procent hoger lag dan gedurende de maand december 2017.

Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met december 2018, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zijn de prijzen gemiddeld genomen met 2,6 procent gestegen. De 12-maandsgemiddelde CPI heeft
zich ontwikkeld van 125.5 in december 2017 naar 128.7 in december 2018.

Het inflatiecijfer van december 2018 (2,6%) is een weergave van de inflatie over het hele jaar 2018 en is het resultaat van de prijsontwikkeling van de 9 bestedingscategorieën. Deze prijsontwikkeling wordt in de grafiek geïllustreerd.

 De inflatie op Curaçao respectievelijk in december 2018 en over het hele jaar 2018 is dus 2,6 procent. Aangezien het inflatiecijfer (2,6%) een indicatie is van de stijging van de kosten van levensonderhoud, wordt het aanbevolen als indexeringsinstrument voor salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen en overig inkomen.

 Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. De bijbehorende tabellen zijn te raadplegen op de CBS-website, www.cbs.cw.