Inrichtingskader en lansering website voor AGO - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Inrichtingskader en lansering website voor AGO

Geplaatst op 16 10 2019

‘Di un Soño pa Trabou’: Titel van de inrichtingskader voor het AGO.

Willemstad- De Regering overhandigde de beleidsnota: “Di un soño pa trabou”, met betrekking tot inrichtingskader voor HET Arbeidsgericht Onderwijs (AGO) in het voortgezet onderwijs. Minister van Justitie Q. Girigory, vertegenwoordiger van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), vertegenwoordigers van de ‘Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE) en alle schooldirecties van AGO- scholen hebben de overhandiging geofficialiseerd. Tevens werd de AGO-website gelanceerd door de minister in bijzijn van voorzitter van de SIGE , Inspectie Onderwijs, Secretaris-Generaal en Beleidsdirecteur van OWCS. De website geeft mensen de mogelijkheid om een platform te creëren zodat ze AGO-informatie met elkaar uit te wisselen.

Het beleid voor de organisatie van het AGO, conform de Landverordening Voorgezet Onderwijs, art. 11c, 3de lid is gericht op de leerlingen van het AGO. Ze moeten zoveel mogelijk de kerndoelen van de basisvorming halen en ze moeten voorbereid zijn om eenvoudige taken op de arbeidsmarkt te kunnen verrichten. Door middel van dit beleidskader heeft het onderwijsveld betere instrumenten om de kwaliteit van het AGO te verbeteren. Het beleidskader fungeert als een instrument om de AGO-scholen op Curaçao te verenigen. Een verenigd AGO garandeert beter onderwijs en Inspectie Onderwijs kan het AGO gerichter inspecteren. Voor meer informatie kunt u de website www.ago.cw bezoeken. Klik hier om de inrichtingskader te downloaden: Kader inrichting AGO.

Het traject om tot het inrichtingskader te komen werd begeleid door de beleidsorganisatie van het minister Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport in nauwe samenwerking met SIGE. SIGE heeft waardevol bijgedragen tot een beleidsstructuur, die door AGO-deskundigen wordt gedragen. SIGE-directeur de heer P. de Rooy sprak uitvoerig over het belang van de optimalisering van het AGO en de rol van SIGE als een begeleidingsorganisatie. Beleidsdirecteur mevrouw S. Larmonie-van Heydoorn sprak over de noodzaak voor uniformiteit en structuur om de optimalisering van het AGO te garanderen. Ze gaf aan het belang van uniformiteit en structuur in de sector Onderwijs en Wetenschap en de Onderwijsinspectie, die dit traject hebben gedragen.

Directeur van Joseph Civilis AGO de heer W. Paulina sprak over zijn ervaring in het traject van de optimalisering van de structuur om jongeren aan het praktijk gedeelte te koppelen.  Minister Girigorie overhandigde het beleidskader aan alle belangrijke actoren in het AGO en bedankte iedereen, die aan het beleidskader heeft gewerkt.

COMMUNICATIE

Op de foto’s: de officiële overhandiging en de lancering van de website.