Inspirerende presentatie tijdens de succesvolle conferentie ‘No tin salú sin salú mental’ - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Gezondheid, Milieu & Natuur
 

Inspirerende presentatie tijdens de succesvolle conferentie ‘No tin salú sin salú mental’

Geplaatst op 10 05 2019

Inspirerende presentatie tijdens de succesvolle conferentie ‘No tin salú sin salú mental’

 

WILLEMSTAD- Op 7 mei is er een presentatie gehouden over de nieuwe visie voor geestelijke gezondheid in combinatie met een miniconferentie. De activiteit werd gehouden in een vol auditorium van de Central Bank dat bestond uit medewerkers uit deze sector en geïnteresseerden. Minister Camelia-Romer opende de conferentie met een uitvoerige presentatie van haar visie over de sector. Beleidsdirecteur GMN J. Constansia-Kook, psychiater M van Putten uit Nederland en de heer M. Mauricio van ‘Mental Health Caribbean Bonaire’ hebben ook een presentatie gehouden die aandacht trok. ‘Pan American Health Organisation (PAHO)’ bracht haar visie uit voor de geestelijke gezondheid van Curaçao door middel van een boodschap. Tot slot gaven cliënten van Fundashon Sonrisa een getuigenis van de zorg die ze krijgen en hun toekomstige plannen.

 

Volgens minister Camelia is het Ministerie GMN een van de mooiste ministeries om er te werken omdat de mens centraal staat in alle ministeriele taken. De overheid wil een centrale zorg maar de geïnvesteerde 700 miljoen is bestemd voor mensen, die al ziek zijn. Aandacht moet echter besteed worden aan de gezonde persoon met gebruik van preventie incentives. De minister benadrukt dat geestelijke gezondheid uit de taboesfeer moet worden gehaald zodat geestelijke ziektes ijverig kunnen worden behandeld. Er kan een moment in ons leven komen waar we geestelijke zorg nodig hebben vanwege verschillende factoren. We moeten samen werken in het Koninkrijk.

Mw. Constansia-Kook presenteerde de nieuwe visie voor geestelijke gezondheid. In het kader van preventie moet  meer informatie aan de bevolking worden gegeven en er moet samengewerkt worden met andere ministeries.

Psychiater mw. M van Putten van GGZ Noord Holland legde uit hoe instanties voor geestelijke gezondheid in haar regio functioneren. Digitalisering en de zorg gericht op genezing zijn belangrijk. De heer M. Mauricio legde uit hoe ‘Mental Health Caribbean Bonaire’ is opgericht en de structuur waarin ze functioneren. De heer Mauricio en mevrouw van Putten benadrukten de versterking van ambulante zorg en het elimineren van de stigmatisering van cliënten. Daarnaast moeten ervaringsdeskundigen worden ingezet.

PAHO benadrukte de componenten van het nationale plan voor geestelijke gezondheid. Volgens Dr. C. Cayetario en dr. T. Malcom van PAHO moeten we de geestelijke gezondheidzorg versterken en die beschouwen als deel van de volksgezondheid. De diensten moet dichter bij de cliënt worden gebracht.

Foto 1: Minister-Camelia Romer tijdens haar openingstoespraak

Foto 2: Mw. J. Constansia-Kook tijdens haar presentatie van de nieuwe visie voor geestelijke gezondheidzorg.

Foto 3: Dhr. M Mauricio tijdens zijn uitleg over het ontstaan van ‘Mental Health Caribbean Bonaire.’

Foto 4: Mw. M van Putten van GGZ Noord Holland tijdens haar toespraak.

Foto 5: het auditorium van de Central Bank tijdens de miniconferentie.