Internationale herdenkingsdag Slachtoffers van Slaverij: 25 maart - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Internationale herdenkingsdag Slachtoffers van Slaverij: 25 maart

Geplaatst op 26 03 2018

 

 

25 maart: Internationale dag ter herdenking van de slachtoffers van de slavernij en de Trans-Atlantische slavenhandel van de Verenigde Naties (Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade)

Jaarlijks, op 25 maart, worden de levens van degenen die zijn gestorven als gevolg van de slavernij of de gruwelen van de Trans-Atlantische slavenhandel hebben meegemaakt herdacht. Het is een gelegenheid om het bewustzijn over de gevaren van racisme en vooroordelen te vergroten.De Trans-Atlantische slavenhandel was de grootste gedwongen migratie in de geschiedenis en een van de meest inhumane. De uitgebreide exodus van Afrikanen verspreidde zich over 400 jaar naar veel delen van de wereld en was ongekend in de annalen van de opgetekende menselijke geschiedenis.

Als onmiddellijk gevolg van de trans-Atlantische slavenhandel kwamen de meeste Afrikanen in Amerika terecht. Maar liefst 96 procent van de slaven afkomstig van de Afrikaanse kusten werden via veel te krappe slavenschepen naar havens in Zuid-Amerika en de Caribisch eilanden gebracht.Tussen 1501 en 1830 staken voor elke Europeaan vier Afrikanen de Atlantische Oceaan over. De gevolgen van deze migratiegolf zijn ook vandaag nog aanwezig. Overal op het Amerikaanse continent wonen grote groepen mensen van Afrikaanse afkomst.

Ongeveer 17 miljoen mensen werden vervoerd tegen hun wil uit Afrika naar Noord-, Midden- en Zuid-Amerika in de 16e eeuw en tot de 19e eeuw. Miljoenen stierven terwijl ze naar Amerika werden getransporteerd. Deze massale deportatie en de daaruit voortvloeiende slavernij worden gezien als een van de ergste schendingen van de mensenrechten. Sommige deskundigen zijn van mening dat de effecten ervan nog steeds voelbaar zijn in de Afrikaanse economieën.

De slavernij werd officieel afgeschaft in het Nederlandse koninkrijk op 1 juli 1863. Echter, raciale segregatie bleef gedurende het grootste deel van de volgende eeuw voortduren en de wortels van racisme en discriminatie blijven vandaag de dag een probleem. Vandaar dat de Internationale Dag van Herdenking van Slachtoffers van Slavernij en de Trans-Atlantische Slavenhandel een gelegenheid is om de oorzaken, consequenties en lessen van de Trans-Atlantische slavenhandel te bespreken. Hopelijk zal dit het bewustzijn van de gevaren van racisme en vooroordelen vergroten. 

Op 17 december 2007 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 25 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Trans-Atlantische Slavenhandel. De stap van uitbuiting naar slavernij is klein. Veel moderne slaven zijn migranten die eerst vrijwillig naar een ander land trekken op zoek naar een beter bestaan. Maar als hun paspoort wordt afgepakt of als ze geen geldige papieren hebben en ze tegen hun wil worden vastgehouden (vaak gepaard met chantage, bedreigingen, bangmakerij ofmishandelingen), is er sprake van slavernij. Deze Internationale Dag dient om om mensen bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen van tegenwoordig” en van de moderne slavernij.

De internationale dag ter herdenking van de slachtoffers van de slavernij en de Trans-Atlantische slavenhandel is een gelegenheid om eenieder, speciaal jongeren bewust te maken en te laten reflecteren over de gevolgen van racisme, slavernij en de Trans-Atlantische slavenhandel. Deze specifieke datum is een wereldwijde viering en geen feestdag. In de resolutie werd ook opgeroepen tot het opzetten van een outreach-programma om onderwijsinstellingen, het maatschappelijk middenveld en andere organisaties te mobiliseren om in toekomstige generaties de “oorzaken, gevolgen en lessen van de Trans-Atlantische slavenhandel te prikkelen en de gevaren van racisme en vooroordelen door te geven”.

 

Yunan di Kòrsou, ban eksplorá huntu nos historia i tene duru na nos balornan.