Introductie van Volgtoetsen Rekenen & Wiskunde in het Funderend Onderwijs - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Introductie van Volgtoetsen Rekenen & Wiskunde in het Funderend Onderwijs

Geplaatst op 26 01 2018

   

 

 

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport, mevrouw drs. Marilyn Alcalá-Wallé, heeft het eerste exemplaar van de Volgtoetsboeken voor de mid-toetsen Rekenen & Wiskunde voor groep 6 en 7 aan de schoolbesturen geleverd. Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport, heeft vervolgens in opdracht van de Minister van Onderwijs Wetenschap, Cultuur & Sport, het eerste exemplaar van de Volgtoetsboeken ook aan de scholen van het funderend onderwijs geleverd.

 Dit is zeker een belangrijke kwaliteitsstap!
Zoals bekend is het enige uniforme en objectieve instrument dat wij op Curaçao tot nu toe binnen het funderend onderwijs kennen de EFO-toets in groep 8 en dan nog alleen maar voor 2 educatiegebieden nl. voor Rekenen & Wiskunde en voor Taal, Geletterdheid & Communicatie voor zowel Papiaments en Nederlands. Gezien het gebrek aan uniforme en objectieve toetsen (niet-methode gebonden toetsen) voor de andere groepen binnen het funderend onderwijs is enkele jaren geleden in opdracht van het ministerie van OWCS gestart met een traject om volgtoetsen te gaan ontwikkelen en is in eerste instantie gestart met het educatiegebied Rekenen & Wiskunde.

De volgtoetsen hebben een ander doel dan de EFO-toets. Daar waar de EFO-toets een eenmalige meting is aan het einde van het funderend onderwijs om o.a. te kunnen bepalen of een leerling in voldoende mate de kerndoelen beheerst om in het vervolgonderwijs geplaatst te kunnen worden, zijn de volgtoetsen opeenvolgende momentopnames door de gehele onderwijsperiode van het funderend onderwijs heen. Het doel is namelijk een betere monitoring en tijdige (bij)sturing van het onderwijsleerproces van de leerling dat bijdraagt aan een beter onderwijsresultaat aan het einde van het FO.

De opgaven voor de volgtoetsen zijn methodeonafhankelijk en geconstrueerd op basis van de kerndoelen en leerlijnen. Om die reden kunnen de volgtoetsen waardevol zijn om op een bepaald moment te kunnen aangeven waar de leerlingen en scholen gedurende het schooljaar staan ten opzichte van de kerndoelen en de leerlijnen. De volgtoetsen zijn toetsen die aangereikt worden aan de scholen en de leerlingen vanuit de overtuiging dat goed zicht krijgen op de ontwikkelingen van de leerlingen belangrijk is om hen goed voor te bereiden op hun vervolgonderwijs.

Hiermee kunnen de docenten de kwaliteit van het onderwijsleerproces monitoren, de ontwikkeling van de leerlingen per groep bijhouden en aansturen en eventuele hiaten tijdig wegwerken. Het belangrijkste doel van de volgtoetsen is het geven van een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van de leerlingen. Daarmee vergroten we de kansen van de leerlingen in het funderend onderwijs waardoor het aantal vroegtijdige drop-outs wordt verminderd.

Het is de bedoeling dat binnenkort de mid-volgtoetsen (toetsen halverwege het schooljaar) Rekenen & Wiskunde in de groepen 6 en 7 worden afgenomen en tegen het eind van dit schooljaar de afname van de eind-volgtoetsen Rekenen & Wiskunde in de groepen 3 t/m 7. Inmiddels is het traject opgestart om ook volgtoetsen te ontwikkelen voor Papiaments en Nederlands. Voor meer informatie klik hier: Powerpoint Presentatie Volgtoets

Het ministerie van OWCS is ervan overtuigd dat de inzet van volgtoetsen – onderwijskundig gezien – een zeer goede kwaliteitsstap is.