Invoering visumplicht voor Venezolanen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Invoering visumplicht voor Venezolanen

Geplaatst op 03 10 2019

WILLEMSTAD – De situatie in Venezuela is de afgelopen periode verder verslechterd. In de bredere regio is (ir)reguliere migratie verder toegenomen. In dit kader hebben omringende landen zoals Peru, Ecuador, Guyana, Trinidad & Tobago en Chili reeds maatregelen getroffen door het instellen van een visumplicht. Te verwachten is dat een eventuele grensheropening met Venezuela gepaard zal gaan met een toestroom van Venezolanen richting onze eilanden.

Regulering en controle van deze toestroom is van uiterst belang om onze landen niet (verder) te ontwrichten. Vanuit deze gedachte is gezamenlijk binnen het Koninkrijk besloten om over te gaan tot het tijdelijk invoeren van een visumplicht voor reizigers met de Venezolaanse nationaliteit. Deze visumplicht zal gelden totdat de omstandigheden in Venezuela dermate zijn dat de visumplicht weer opgeheven kan worden. Indien het Koninkrijk, als één van de weinige landen, de toegang tot haar Caribische delen niet op vergelijkbare wijze reguleert bestaat er een vergroot risico op een buitenproportionele en onbeheerste toename van Venezolanen, inclusief het risico van ‘overstay’ door niet terugkeren na een legaal verblijf.

De tijdelijke visumplicht is onderdeel van een breder totaalpakket van onderling samenhangende en elkaar versterkende maatregelen, met als doel personenverkeer vanuit Venezuela op verantwoorde en gecontroleerde wijze te laten plaatsvinden. Voor Curaçao behoort tot dit pakket ook de invoering van het Advance Passenger Information System (APIS) waarbij gegevens van reizigers vooraf worden gecontroleerd.

Zoals geldt voor andere nationaliteiten, zullen ook Venezolanen die in het bezit zijn van een Schengenvisum, een multiple entry visum voor de Verenigde Staten en Canada of een permanente verblijfsvergunning voor de V.S. en Canada van de visumplicht ontheven zijn.

De visumplicht voor Venezolanen wordt rond maart 2020 ingevoerd. De periode van 6 maanden is nodig om de invoering voor te bereiden, zoals het werven en trainen van personeel, aanpassen van wet- en regelgeving en het inrichten van administratieve processen.