Juan Pablo Duarte school vrijgegeven door de ARBO! - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Juan Pablo Duarte school vrijgegeven door de ARBO!

Geplaatst op 21 12 2018

Willemstad- Na de laatst genomen en onderzochte monsters bij de JPD school, blijkt uit het rapport van CEGE Caribbean BV, dd 20 – 12 – 2018, dat er na monsterafname (d.d. 17 – 12 – 2018) in de zuidelijke vleugel en analyse van deze monsters, er geen sprake is van de aanwezigheid van asbestvezels in de zuidelijke vleugel. Geconcludeerd kan worden dat bij de Juan Pablo Duarte school in zijn totaliteit (zowel zuidelijke als noordelijke vleugel) er geen blootstellingsrisico met betrekking tot asbest meer aanwezig is. Dit betekent dat de school in zijn geheel, reeds vanaf vandaag 21 december 2018 vrijgegeven kan worden voor het verrichten van de nodige werkzaamheden opdat het onderwijsproces op deze school per 07 januari 2019, kan aanvangen!!