JVO 2019; Samenwerking tussen het justitiële keten in het Koninkrijk - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

JVO 2019; Samenwerking tussen het justitiële keten in het Koninkrijk

Geplaatst op 17 07 2019

Twee keer per jaar vindt het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) plaats tussen de ministers van Justitie van Curaçao, Sint Maarten, Aruba en Nederland (dat ook de BES vertegenwoordigt). Dit keer vond het overleg plaats op Sint Maarten op 9 en 10 juli 2019. Minister F. Grapperhaus (Nederland), Minister A. Bikker (Aruba), Minister C. de Weever (Sint Maarten) en Minister Q. Girigorie (Curaçao) met hun respectievelijke delegatieleden bespraken belangrijke onderwerpen op justitieel terrein. 

Het belangrijkste onderwerp was de beoordeling een voortzetting van de samenwerking tussen de landen op justitieel gebied. Het doel van de samenwerking is elkaar helpen en versterken. Om deze reden moet de samenwerking worden beoordeeld, verbeterd en/of aangepast. De beoordeling, verbetering en/of aanpassing is in het voordeel van het functioneren van het justitiële keten van de landen.

De thema’s waren o.a. de versterking van de handhaving van de orde, samenwerking in het kader van grensoverschrijdende criminaliteit, samenwerking tussen de politiekorpsen van de landen in het Koninkrijk, het delen van informatie, het beleid voor vreemdelingen en vluchtelingen, de professionalisering van het Openbaar Ministerie en samenwerking op penitentiaire terrein. De jaarplannen, de begrotingen en de jaarrekeningen van bepaalde justitiële organen werden ook behandeld.

Informatie delen

De landen beoordeelden de samenwerking in het gebruik van data van passagiers om de veiligheid in het Koninkrijk te garanderen. Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland zullen hun uiterste best doen om binnen de wet informatie over de mogelijkheid van de bewaking van grenzen met elkaar te delen.

Samewerking in het penitentiaire beleid

De landen blijven samenwerken op penitentiaire gebied wat betreft o.a. de verschillende detentieregimes. De directeuren van de gevangenissen zullen structureel vergaderen over o.a. forensische zorg, de regeling voor de uitwisseling van gevangenen tussen de landen- wegens hun veiligheid of betere zorg en het voorbereiden van de gevangenen op hun terugkeer naar de maatschappij.

Samenwerking tussen de korpsen

De samenwerking tussen de korpsen is structureel. Daardoor kunnen ze kennis, ervaring en materiaal met elkaar delen in het bestrijden van criminaliteit. Nederland belooft financiële steun aan de korpsen te verlenen om politie-onderwijs van hoge kwaliteit te garanderen. De ministers zijn akkoord gegaan met de benoeming van de nieuwe ‘teamchef’ van RST. De teamchef leidt de nieuwe vorm van samenwerking tussen RST en de politiekorpsen in het Koninkrijk.

Informatie over vreemdelingen met elkaar delen

Aangezien alle landen in het Koninkrijk op de een of andere manier geconfronteerd worden met het probleem van ongedocumenteerden en personen, die de vreemdelingenstatus in een land verzoeken, is het goed om informatie over vreemdelingen en vluchtelingen tussen de landen in het Koninkrijk uit te wisselen. Een commissie van vertegenwoordigers van de respectievelijke landen behandelen dit thema. Eind januari 2020 hopen de landen het rapport van de commissie te ontvangen. Op het terrein van de wetgeving wensen Sint Maarten, Curaçao en Aruba samen te werken om meer juristen gespecialiseerd op dit terrein aan te trekken.

Professionalisering van het Openbaar Ministerie

Er wordt financieel geïnvesteerd in het traject van de voorbereiding van officieren van justitie op de eilanden. Meer lokale mensen worden aangemoedigd om dit traject te volgen zodat er binnenkort Caribische kandidaten voor de functie Procureur-Generaal zullen zijn. Ieder eiland draagt personen voor om deel te zijn van een commissie. Deze commissie zal zich bezighouden met deze professionalisering.

Minister Girigorie is tevreden met het resultaat en de genomen stappen in de samenwerking in het Koninkrijk wat betreft Justitie en Veiligheid; de stappen zijn in dit JVO genomen. Het volgende JVO vindt plaats op Curaçao op 14, 15, en 16 januari 2020.