Kampaña Bo ke pa mi komprondé òf sintié – Koregí mi NO kibra mi - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Kampaña Bo ke pa mi komprondé òf sintié – Koregí mi NO kibra mi

Geplaatst op 09 10 2019

Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, afdeling Veiligheidshuis organiseert vanaf september t/m december 2019 een bewustwordingscampagne die gefinancierd wordt door Ministerie Justitie en Veiligheid Nederland. Veiligheidshuis Curaçao en klankbordgroep slaan de handen ineen om aandacht te vragen voor “geweld binnen de opvoeding”. De verspreiding van de campagne gebeurt via sociale media zoals Facebook, Instagram, campagnevideo’s, debatten en via andere kanalen om een breder publiek te bereiken.

Een bewustwordingscampagne die partners van het Veiligheidshuis Curaçao ondersteunen en zich committeren door een klankbordgroep op te richten. Met als doel om zowel intern als extern draagvlak te creëren voor de bewustwordingscampagne.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende organisaties; Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, Openbaar Ministerie Curaçao, Korps Politie Curaçao, Voogdijraad, Stichting Slachtofferhulp Curaçao, Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (voorheen G.O.G), PSI- Skuchami, University of Curaçao (UOC), Ministerie van Justitie, Ministerie van SOAW, Ministerie van GMN en Nationaal Plan van Curaçao.

Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt om 15:00 uur ten kantore AJJC de officiële persconferentie met betrekking tot de campagne “Bo ke mi komprondé òf Bo ke mi sinti’ e?” met de slogan “Koregí mi NO kibra’ mi”. De basis voor de campagne is gelegd in het aanwakkeren van de discussie rondom de nadelige effecten van de pedagogische tik op kinderen. De bedoeling van de campagne is de professionals uit te dagen om mee te denken en mee te doen, gemeenschap bewust te maken, cijfers te verzamelen en te komen tot normbesef. De campagne is gericht op het aangaan van een dialoog en zal zich gaan richten op drie onderdelen;

  • De relatie tussen ouders en jongeren in de hedendaagse opvoedingsrealiteit.
  • De maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de samenleving.
  • De verhouding tussen het gezin, aanpak en de partners van het Veiligheidhuis.

 Het aantal hoogopgelopen trauma’s onder jongeren maakt het nodig om bewustwording te creëren bij inwoners op Curaçao, professionals en samenleving breed met betrekking tot de mogelijke schadelijke effecten en gevolgen van geweld binnen opvoeding. Veiligheidshuis Curaçao wil aan de hand van informatie, adviezen en tools, de drempels een beetje wegnemen. We hopen door deze campagne het taboe rondom dit thema te doorbreken om het bespreekbaar te maken.

De stille kreet van de kinderen; ‘BO KE PA MI KOMPRONDE OF SINTI E?’, die vraagt naar een verandering van mindset; “KORIGI MI NO KIBRA ‘MI”.

 

 Nu online: facebook/korigiminokibrami of instagram/ korigiminokibrami