Kort overzicht van de resultaten van de EFO-2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Kort overzicht van de resultaten van de EFO-2022

Geplaatst op 17 06 2022

Toetsafname EFO-2022

De toetsafname heeft plaats gevonden gedurende de periode van 4 t/m 11 mei 2022. Leerlingen die ziek of afwezig waren bij één of meerdere afnamedagen, kregen van hun schoolbestuur de mogelijkheid om van 16 t/m 22 mei 2022 de toets(en) in te halen.

In totaal hebben 1723 leerlingen deelgenomen aan de EFO-toets. Tweeëntwintig (22) leerlingen hebben 1 of meerdere toetsonderdelen moeten inhalen. Daarvan zijn 3 leerlingen niet komen opdagen. Van de inhaalleerlingen die niet zijn komen opdagen, zijn de scores op de gemaakte onderdelen niet meegenomen in de algemene analyse van de resultaten.

 Toetsresultaten EFO-2022

De resultaten van de EFO-toets geven over de afgelopen elf jaar een gemiddelde toetsscore weer van 60%. Bij de vorige afname (2021) was de gemiddelde toetsscore 59%. Dit jaar, het twaalfde jaar, is het wederom 59%. Er is dit jaar een lichte daling te zien bij het onderdeel Nederlands, een daling van 2,47 procentpunt ten opzichte van de vorige afname. Bij Papiamentu is de p-waarde met 0,16 procentpunt gestegen en bij Rekenen was er ook sprake van een stijging, namelijk van 2,74 procentpunt.

Om na te gaan wat de oorzaak is van de vooruitgang dan wel achteruitgang is het noodzakelijk om diepgaander onderzoek te doen, aangezien er nooit identieke toetsen, nooit identieke kandidaten en nooit identieke omstandigheden zijn.

Gemiddelde score

Onderstaand overzicht geeft de behaalde gemiddelde score aan per toetsonderdeel in 2018, 2019, 2021 en 2022 (de maximaal te behalen score per onderdeel is 90).

De Uitvoeringscommissie-EFO is verantwoordelijk voor de omzetting van de ruwe scores naar een cijfer voor elk van de verschillende onderdelen. En die cijfers in combinatie met het schooladvies bepalen de definitieve einduitslag. De matrix die hierbij is gehanteerd, is de volgende:

In totaal heeft 26% van de leerlingen een havo-advies gekregen, 68% een vsbo-advies en 5% een ago-advies.

 

 

ETE – Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Uitvoeringscommissie-EFO