Meer veiligheid voor ambtenaren van het Ministerie van Algemene Zaken - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Meer veiligheid voor ambtenaren van het Ministerie van Algemene Zaken

Geplaatst op 08 05 2019

WILLEMSTAD- Tien ambtenaren van het Ministerie van Algemene Zaken ontvingen een officiële pas als bewijs dat ze tot bedrijfshulpverlener (BHV-er) zijn benoemd. Deze ambtenaren hebben speciaal hiervoor een cursus gevolgd. Daarin hebben ze geleerd om tijdens een ramp in Fort Amsterdam mensen zo veilig en adequaat mogelijk uit het gebouw te helpen en eerste hulp te geven aan mogelijke slachtoffers.

Het erkende bedrijf Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) heeft de cursussen aan betrokkenen gegeven. Door middel van een simulatie van verschillende rampen zal de BHV-groep regelmatig worden getraind om op te treden in alle mogelijke scenario’s.

In Nederland is bedrijfshulpverlening verplicht. Op Curaçao zien een toenemend aantal bedrijven en instanties de noodzaak in voorbereid te zijn op iedere rampsituatie. Het is bewezen dat bedrijfshulpverlening een belangrijke rol speelt in het redden van levens, aangezien het hier om personen (bedrijfshulpverleners) gaan die de gebouwen waar ze werken beter kennen dan andere hulpverleners zoals de politie of brandweer.

Minister van Algemene Zaken, Eugene Rhuggenaath, heeft zijn dankbaarheid geuit aan de ambtenaren die de cursus hebben gevolgd. Samen met Secretaris-Generaal, mevrouw Stella van Rijn, en Directeur van de Directie Risicobeheersing en Rampenbestrijding, de heer Lesley Fer, heeft de minister zijn lof en trots uitgedrukt omdat zijn ambtenaren bereid zijn collega’s te helpen in risicomomenten.