Men mag geen transport aanbieden aan personen tegen betaling zonder een vergunning of ontheffing - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
 

Men mag geen transport aanbieden aan personen tegen betaling zonder een vergunning of ontheffing

Geplaatst op 27 11 2017

WILLEMSTAD- Minister Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning vraagt aandacht aan alle (rechts)personen die op dit moment bedrijfsmatig vervoer aan personen aanbieden zonder dat zij over een vergunning of ontheffing op grond van de “Eilandsverordening personenvervoer” (A.B. 1969, no. 23) beschikken.

 

De overheid heeft recent kennis genomen van gevallen waarbij resorts, ondernemingen of personen vervoer, op de openbare weg, aanbieden aan personen tegen betaling. Dit mag volgens de wet niet. Op grond van artikel 2 van het Eilandsverordening Personenvervoer is het bedrijfsmatig aanbieden van personenvervoer op de openbare wegen van Curaçao tegen vergoeding verboden indien dit zonder een vergunning of ontheffing plaatsvindt.

 

Ook heeft de overheid kennisgenomen van juridische adviezen die uitgaan richting personen die bedrijfsmatig personenvervoer aanbieden en die hun klanten adviseren om personenvervoer aan te bieden, omdat volgens de adviseurs dit niet onder de Eilandsverordening Personenvervoer valt. Om dit punt te corrigeren, dat er in eerdere rechtszaken heeft de rechter uitgemaakt dat het daarbij niet van belang is of de vergoeding direct dan wel indirect bij de passagiers in rekening wordt gebracht. Het gaat om de mogelijkheid dat de kosten voor het aanbieden van het vervoer aan personen kan worden doorberekend door degene die het vervoer aanbiedt in zijn producten of diensten.

 

Er zal meer stringente controle gaan plaatsvinden op de naleving van de Eilandsverordening personenvervoer, zowel aan de kant van degenen die vervoer aanbieden op wettige wijze en diegenen die vervoer aanbieden op illegale wijze. Een ieder wordt middels deze gevraagd om meteen te stoppen met het op een illegale wijze vervoeren van passagiers. Er kan gebruik worden gemaakt van degenen die wel een vergunning of ontheffing hebben.

 

Degenen die zich niet aan de wet houden kunnen zware strafregels, inclusief opsluiting, meemaken.

 

Terzijde wordt ook opgemerkt dat het enkele feit dat een vestigingsvergunning kan zijn verleend voor het exploiteren van een onderneming die vervoer aanbiedt, niet met zich meebrengt dat er van rechtswege rechten ontstaan op het verkrijgen van een vergunning dan wel ontheffing op grond van de Eilandsverordening personenvervoer. Het betreft twee verschillende wettelijke regimes. Een ieder die een verzoek wil indienen voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning kan bij de Vergunningenloket terecht in de Euro Building. Saliña.

 

In geval van twijfel wordt u verzocht om contact op te nemen met de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer via telefoonnummer 839-2133 of via email info.vvrp@gobiernu.cw