Michèle Russel-Capriles wordt waarnemend Gouverneur van Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Michèle Russel-Capriles wordt waarnemend Gouverneur van Curaçao

Geplaatst op 17 05 2019

WILLEMSTAD – Op aanbeveling van minister-president Rhuggenaath namens de raad van ministers van Curaçao, heeft de Rijksministerraad ingestemd met de voordracht om mw. Michèle Russel-Capriles te benoemen tot waarnemend Gouverneur van Curaçao. De benoeming gaat in per 1 juni 2019 en hangt samen met het verlopen van de termijn van de huidige waarnemend Gouverneur, mevrouw Römer-Kenepa.

Mevrouw Russel-Capriles is gelet op haar religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond zeer goed in staat inhoud te geven aan haar toekomstige ambt. Ze heeft door de jaren heen diverse bestuursfuncties bekleed, wat maakt dat ze goed zicht heeft op het politiek-bestuurlijke krachtenveld waarin ze zal gaan opereren. Haar actieve bijdrage aan diverse sociaal-maatschappelijke projecten daarenboven, voornamelijk op het gebied van kunst en cultuur en ook educatie, zijn daarnaast sterke indicaties van haar ondernemend karakter. Haar nauwe betrokkenheid bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Joods cultureel historisch museum is het bewijs hiervan. Mevrouw Russel-Capriles staat verder bekend als een integer persoon met een sterk normbesef.

Curaçao kan trots zijn op het hebben van capabele personen zoals mw. Russel-Capriles die bereid zijn deze functie te bekleden. De beëdiging van de nieuwe waarnemend Gouverneur zal spoedig plaatsvinden.