Minister M. Alcalá-Wallé tijdens het Vierlandenoverleg: - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Minister M. Alcalá-Wallé tijdens het Vierlandenoverleg:

Geplaatst op 18 02 2019

Op 7 en 8 februari jl. organiseerde het Ministerie OWCS van Curaçao een vierlandenoverleg. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport mw. M. Alcalá- Wallé, Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling van Aruba dhr. Armando Lampe, Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba mw. Xiomara Ruiz-Maduro, Minister van Onderwijs, Cultuur, de Jeugd en Sport van Sint Maarten dhr. Wycliffe Smith en Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland mw. Ingrid van Engelshoven beraadslaagden over de verschillende aandachtspunten, die ze gemeen hebben met betrekking tot Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Tijdens het overleg bespraken ze thema’s zoals studiefinanciering, de verbetering van de toestroom van studenten naar hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland, het verbeteren van het studiesucces van onze studenten in het buitenland.

Wat betreft studiefinanciering:

1). De ministers stelden dat de koopkracht voor de terugbetaling van de studie in de landen van het Koninkrijk gelijk wordt behandeld; de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk lanceren een informatiecampagne over dit onderwerp.

2). De ministers van het Caribische deel kwamen overeen dat alle MOU’s die Aruba, Curaçao en Sint Maarten met onderwijsinstituten in de regio hebben getekend, met elkaar worden gedeeld zodat het proces waarin overeenkomsten met hogere scholen worden getekend gefaciliteerd wordt.

3). Daarnaast doen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hun best om jongeren, die hun schuld lokaal terugbetalen dispensatie van de kosten van de provisie van deviezen te laten ontvangen, wat betreft de verbetering van de toestroom van studenten naar hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland, het studiesucces van onze studenten in het buitenland te verbeteren.

De ministers kwamen overeen dat door middel van de installatie van een werkgroep de ministers van de Caribische landen kwantitatief en kwalitatief onderzoek doen naar het verband tussen het niveau van de studie, die de jongere op Curaçao heeft gevolgd en het niveau van de studie die de jongere in Nederland volgt, de zogenaamde aansluitingsproblematiek. Dit gebeurt met hulp van de minister uit Nederland. Zij faciliteert de nodige informatie. Nederland gaat ook voorstellen formuleren om het studiesucces van studenten, die de middelbare school op een van de drie Caribische eilanden hebben afgemaakt te verhogen. Over zes maanden doet de werkgroep verslag.

************************************************************************************************************