Minister-president Rhuggenaath content met advies Raad van State - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Minister-president Rhuggenaath content met advies Raad van State

Geplaatst op 24 03 2021

WILLEMSTAD – Op vrijdag 19 maart heeft minister-president Rhuggenaath het advies ontvangen van de Raad van State – die haar advies reeds op 3 maart had vastgesteld – over de vragen die Curaçao had met betrekking tot het landspakket en de daarmee gemoeide hervormingen. Gezien het feit dat het document strikt vertrouwelijk is totdat het wordt voorgelegd aan de Rijksministerraad en de Tweede Kamer (wat de gebruikelijke procedure is), is het niet mogelijk voor de minister-president om het publiekelijk te maken, noch concreet op de inhoud in te gaan. Wat maakt dat hij dan momenteel ook geen commentaar op kan geven, alhoewel het advies inmiddels wel in handen is gekomen van de media en er druk wordt gespeculeerd over de inhoud en de mogelijke implicaties. Wel kan minister-president Rhuggenaath alvast aangeven dat hij content is met het advies.

Reden hiervoor is dat het advies uitgebreid ingaat op de lijst met vragen die minister-president Rhuggenaath na bespreking in Het Parlement heeft voorgelegd aan de Raad van State afgelopen oktober 2020. Hieruit is duidelijk geworden dat de Raad van State veel van dezelfde bedenkingen heeft die Curaçao had, waarbij een heroverweging van de concept Rijkswet op meerdere belangrijke punten aangeraden wordt.

In juli 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Curaçao duidelijk gemaakt dat voortzetting van de cruciale liquiditeitssteun alleen mogelijk was na acceptatie van een breed pakket aan hervormingen en de instelling van een nieuw Nederlands orgaan. Na enkele maanden van onderhandeling waarbij op veel punten verbeteringen zijn aangebracht, en na het volgen van de benodigde procedures, *heeft de regering van Curaçao een akkoord bereikt over de inhoud van het landspakket en ingestemd met het proces om het wetgevingstraject van de concept Rijkswet op gang te laten komen. Dit beginnende bij het aanvragen van advies bij de Raad van State.* Daardoor werd de liquiditeitssteun zeker gesteld, die in de afgelopen twee kwartalen zo broodnodig was in ruil voor hervormingen die belangrijk zijn voor Curaçao.

Maar tegelijkertijd werd overeengekomen dat de principiële vragen van Curaçao direct zouden worden voorgelegd aan de Raad van State, zodat hierover nog voor het aannemen van de rijkswet geadviseerd zou worden en verdere wijzigingen nog zouden kunnen worden doorgevoerd.

Het blijkt nu dat de gevolgde onderhandelingsstrategie de juiste was. Aan de ene kant werd de zo belangrijke financiële steun veilig gesteld op het moment dat dit van levensbelang was. En aan de andere kant werd het Raad van State-adviestraject ingezet, dat nu heeft geleid tot bevestiging van de bedenkingen die de regering in juli al had.

Het is nu aan Nederland, aan het demissionaire kabinet en eventueel daarna aan de nieuwe regering om verder te praten over de door de Raad van State voorgestelde heroverwegingen en om constructieve aanpassingen uit te onderhandelen.