Minister-President Rhuggenaath kijkt terug naar een succesvolle missie in Washington D.C. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Minister-President Rhuggenaath kijkt terug naar een succesvolle missie in Washington D.C.

Geplaatst op 14 05 2019

WASHINGTON D.C.- Minister-president Rhuggenaath heeft samen met minister-president Wever-Croes en de overheidsbedrijven Refineria di Kòrsou en Curoil, een succesvolle tweedaags bezoek afgerond in Washington D.C. Het waren twee intensieve maar productieve dagen, waarbij er gesprekken werden gevoerd met functionarissen van de Amerikaanse regering en vertegenwoordigers van internationale organisaties.

Op de eerste dag vond er een uitgebreide ontmoeting plaats met de speciale gezant voor Venezuela die de Amerikaanse regering adviseert, het Secretariaat van de State Department en de Nationale Veiligheidsraad over de situatie in Venezuela en de effecten hiervan in de regio. Minister-President Rhuggenaath gaf een uitleg over de laatste ontwikkelingen rondom de impact van de situatie in Venezuela op ons eiland in het kader van onze economie, migratie en onze raffinaderij. Hij benadrukte dat we tevreden zijn dat de Amerikaanse Regering aandacht heeft voor de regio en de eilanden, en daarnaast dat Curaçao op korte termijn dringend een operator nodig heeft voor de raffinaderij. Tijdens het gesprek met de Secretaris-Generaal van de Organization of American States (OAS) werd tevens beraad over de inspanningen met de landen in de regio om de crisis aan te pakken en tot een vreedzame oplossing te komen.

Er is een ontmoeting geweest met de Treasury Department en ook de Office of Foreign Assets Control (OFAC) die Curaçao de specifieke licentie heeft verstrekt, om duidelijkheid te krijgen en enkele wijzigingen te introduceren ten voordele van de activiteiten van ons nationaal bedrijf. Het onderwerp ‘correspondent banking’ kreeg ook de nodige aandacht. Een persoonlijke ontmoeting met de waarnemend secretaris van de Treasury Department bleek verder zeer waardevol.

Doel van de reis was ook het verkennen van mogelijkheden voor investering en economische samenwerking. Minister-president Rhuggenaath bracht in dit kader een bezoek aan de U.S. Chamber of Commerce, die de vereniging is van alle kamers van koophandel in de VS maar ook actief is in Latijns-Amerika. Bij de World Bank Group werd concreet gesproken over de diensten en steun die verschillende departementen kunnen verlenen, onder andere in het kader van het investeringsklimaat en voorbereiding op investeringsprojecten. Vertegenwoordigers van de World Bank Group hebben aangetoond geïnteresseerd te zijn in een missie naar Curaçao, aangezien dit nog nooit heeft plaatsgevonden.

Minister-president Rhuggenaath sloot zijn missie af met een bezoek aan het Amerikaanse Congres Capitol Hill, waar hij met vertegenwoordigers van de staat New York en US Virgin Islands sprak over de ontwikkelingen en kansen op Curaçao en Aruba.

Het bezoek aan Washington werd op een goed moment gebracht. Het bestond uit gesprekken op hoog niveau om het strategisch belang van onze eilanden te benadrukken en de extensieve relaties met de VS in stand te houden.