Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha tekent akkoord voor assistentie met de Wereldbank - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Financiën
 

Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha tekent akkoord voor assistentie met de Wereldbank

Geplaatst op 30 11 2017

Bij zijn deelname aan de jaarlijkse vergadering van de Raad van Bestuur van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), heeft minister Kenneth Gijsbertha van Financiën met de Wereldbank een akkoord getekend voor Reimbursable Advisory Services (RAS). RAS is een programma waarbij de bank op verzoek van een land technische assistentie en analytische diensten verleent en steun biedt voor het implementeren van beleid of programma’s. Curaçao heeft om assistentie gevraagd voor de evaluatie van ons financieel systeem, het risico van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. Het is voor ons als land belangrijk om te weten wat onze kwetsbare punten zijn voor dit soort praktijken. Het zal tot gevolg hebben dat het internationale vertrouwen in onze financiële sector toeneemt.

Bij het tekenen van het akkoord heeft mevrouw Thaseen Sayed, directeur van de Wereldbank voor het Caribisch gebied, Curaçao een compliment gegeven voor de snelle manier waarop wij te werk zijn gegaan om te komen tot het akkoord voor assistentie. Normaal gesproken duurt het proces om tot een akkoord te komen twee jaar. Curaçao is in maart van dit jaar met het overleg begonnen en heeft al in oktober het akkoord getekend.

Een nationale werkgroep van professionals van het Ministerie van Financiën, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, CBCS en Financial Intelligence Unit (voorheen MOT) zal, daarbij ondersteund door adviseurs van de Wereldbank, belast worden met deze taak. De werkzaamheden beginnen in februari 2018.

Minister Kenneth Gijsbertha heeft met het ‘Article IV Mission team’ afgesproken dat de groep in december Curaçao zal bezoeken. Dit is een team van het IMF dat lidstaten bezoekt om onderzoek te doen naar de algemene economische ontwikkeling van het land, van het beleid dat gericht is op economische stabiliteit, een duurzame betalingsbalans en de liberalisering van de internationale handel.

Het doel van de jaarlijkse vergadering van de World Bank, (WBG) en het International Monetary Fund (IMF) is om alle centrale banken, ministers van financiën en Ontwikkeling, parlementariërs, de privé sector, de bestuurders, vertegenwoordigers van burger – en academische organisaties bijeen te brengen om te praten over de zorgen van mondiaal belang zoals de prognoses voor de wereldeconomie, het uitbannen van de armoede, het stimuleren van de economie en het effect van de hulp.
Dit jaar waren de belangrijkste thema’s voor het Caribisch gebied en kleine landen:

  • Het belang van een correspondent bank voor de economie. Dit laatste is speciaal voor ons heel belangrijk;
  • De vastberadenheid om weer te bouwen na vernielingen als gevolg van natuurrampen.

In het geval van het onderwerp van de correspondent banken heeft Amerika een paar maanden geleden zware sancties ingesteld in de vorm van extreem hoge boetes voor de Amerikaanse banken in het geval er geconstateerd wordt dat zij witwaspraktijken en transacties hebben toegestaan die de financiering van terroristische organisaties via hun kanalen mogelijk maakt. De banken hebben op hun beurt maatregelen getroffen om hun risico’s te minimaliseren om dit mogelijk te maken (derisking). Ze zijn gestopt met transacties met banken in landen waarvan ze niet zeker zijn of de regels van “compliance” wel worden nagekomen zoals dat moet. Het besluit had de grootste impact voor kleine landen. Tijdens de sessie van de Small States Forum is er naar voren gekomen dat veel van deze kleine landen afhankelijk is van het geld dat families in het buitenland naar hun stuurt, en nu is dat drastisch gedaald omdat de alternatieven om geld te sturen heel duur zijn. De conclusie van de sessie over dit onderwerp was, dat kleine landen met elkaar moeten samenwerken om elkaar te steunen om tot een oplossing te komen. Voorzitter Christine Lagarde van het IMF daagde alle aanwezige kleine landen uit om ‘out of the box’ na te denken om te komen tot een oplossing voor deze zaak en alle andere zaken die op dit moment een rol spelen.

Het thema van de vastberadenheid om weer te bouwen na de vernieling als gevolg van een natuurramp, was gericht op de impact van de orkanen in het Caribisch gebied dit jaar. Tijdens de gesprekken over dit onderwerp hebben de eilanden in het Caribisch gebied verklaard dat na een orkaan het allerbelangrijkste voor hun is om fondsen te hebben om meteen aan het economisch herstel te werken. De demissionaire minister van Financiën Richard Gibson van Sint Maarten heeft over zijn recente ervaring met orkaan Irma verteld en verklaarde dat het proces van de wederopbouw de komende jaren een impact zal hebben op de begroting van de regering van Sint Maarten.

Tijdens één van de sessies over dit onderwerp verklaarde de demissionaire Nederlandse minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat dankzij de samenwerking in het Koninkrijk het voor Nederland mogelijk was om via Curaçao snel hulp aan Sint Maarten te bieden. Zij bedankte Curaçao publiekelijk voor haar medewerking.

De vergadering van de Boards of Governors van de Wereldbank (WBG) en het International Monetary Fund (IMF) heeft van 11 tot 16 oktober in Washington D.C. plaats gevonden.