Minister van Justitie deelt de bezorgdheid in de gemeenschap over afwijkend gedrag - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Minister van Justitie deelt de bezorgdheid in de gemeenschap over afwijkend gedrag

Geplaatst op 25 06 2019

Bewustwording in de gemeenschap alleen leidt ons naar een duurzame verandering

Minister van Justitie en de politie hebben kennis genomen van de betreurenswaardige gebeurtenissen de afgelopen weken en delen de bezorgdheid in onze gemeenschap.

Gezien het aantal misdaad en tragische ongevallen in de eerste zes maanden van 2019 en vooral enkele treurige gebeurtenissen vorige week waarin jongeren onder 25 jaar waren betrokken geeft de Minister van Justitie de gemeenschap een beeld van haar repressieve en preventieve trajecten.

 

In het kader van de intensivering van de repressieve trajecten heeft de Politiekorps een aantal arrestaties verricht in de gevallen van atrako’s (in woningen) en afpersing waardoor enkele gevallen van misdaad zijn opgelost. Aan de andere kant namen we kennis van fatale verkeersongelukken door afwijkend gedrag, die een zorgelijke tendens in de gemeenschap aantonen.

Gezien de impact van misdaad op ons eiland, neemt de gemeenschap kennis van de stappen genomen om de zichtbaarheid van de politie op straat te verhogen. De samenwerking tussen de Politiekorps, VKC en de Militairen op Curaçao wordt nauwer de komende weken en maanden. Bij ministerieel besluit worden personen en automobilisten in bepaalde gebieden preventief gecontroleerd. De minister verzoek de gemeenschap om mee te werken met de autoriteiten tijdens de controles.

Binnenkort volgen er nog enkele veiligheidsmaatregelen die op dit moment niet kunnen worden bekendgemaakt.

Als de gemeenschap geen aandacht besteedt aan preventie zullen alleen repressieve acties het aantal misdaden en betreurenswaardige gebeurtenissen NIET verlagen.

Het Ministerie van Justitie is bewust van zijn belangrijke rol in de preventie van de misdaad maar alleen samen met alle groepen in de samenleving kunnen successen worden geboekt. Om dezen reden worden in augustus en september verschillende preventietrajecten in wijken en op school geïnitieerd samen met verschillende groepen in de samenleving. Misdaad wordt niet gepleegd in een samenleving met sterk gedrag. Misdaad in een land begint bij het gebrek aan normen en waarden in de gemeenschap dat in toenemende mate wordt getolereerd. Een relatief grote groep tolereert verkeerd gedrag en moedigt het zelfs aan. Er is een subcultuur ontstaan met de gedachte: ‘slechte dingen zijn goed en goede dingen zijn slecht.’

Om deze reden is de voorwaarde voor het bestrijden van misdaad het volgde: als land moeten we onze normen en waarden herdefiniëren zodat ze worden versterkt. Instituten zoals de familie, wijken, overheidsorganisaties, particuliere organisaties, sociale, religieuze, sportieve en artistieke organisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en jongeren opvoeden om verantwoorde keuzes te maken. Zodoende komen minder mensen in contact met Justitie.

Justitie doet al het mogelijke, preventief en repressief om misdaad in ons land te bestrijden. Ze vertrouwt erop dat ze de medewerking van de bevolking krijgt zodat we samen een gezonde en veilige gemeenschap kunnen bouwen!