Ministerie OWCS rondt plannen af voor de opening van scholen en het eindexamenproces - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Ministerie OWCS rondt plannen af voor de opening van scholen en het eindexamenproces

Geplaatst op 25 03 2020

WILLEMSTAD – Verschillende diensten van het Ministerie van Onderwijs, in het bijzonder het Expertise Centrum voor Toetsen en Examens, de Onderwijsinspectie en de Sector Onderwijs en Wetenschap zijn in nauwe samenwerking met de onderwijspartners bezig om een plan af te ronden voor een verantwoorde heropening van de scholen en het eindexamenproces. Op dinsdag 24 maart kwam de bevestiging vanuit Nederland dat alle centrale eindexamens stopgezet zouden worden. Omdat ons onderwijssysteem sterke banden heeft met dat van Nederland zal dat ongetwijfeld impact hebben op Curaçaose leerlingen. Het is onvermijdelijk dat er afstemming plaats zal moeten vinden, zodat de aansluiting met het hoger onderwijs in Nederland gewaarborgd blijft. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport heeft hiertoe al contact met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Nederland, zodat een gestructureerde coördinatie ontstaat, ten behoeve van onze leerlingen. 

De planning voor het continueren van het onderwijs hebben ondermeer betrekking op de afronding van bepaalde vakken, mogelijkheden om toetsen of examens af te nemen, de afronding van stages en de aansluiting op het hoger onderwijs. Dit alles uiteraard met in ogenschouw nemend de meest recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus op Curaçao. De komende dagen vindt er nog afstemming plaats met onder andere de schoolbesturen, vakbonden en functionarissen van het Ministerie van Onderwijs, zodat er concrete voorstellen ontstaan die uiterlijk eind deze week gepresenteerd kunnen worden.