Naar verwachting wordt het orkaanseizoen 2018 minder actief dan in 2017 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
 

Naar verwachting wordt het orkaanseizoen 2018 minder actief dan in 2017

Geplaatst op 01 06 2018

Willemstad – Het laatste vooruitzicht voor het komende orkaanseizoen, dat door de Colorado State University is uitgegeven, toont aan dat dit jaar dertien (13) stormen met een naam zich zullen ontwikkelen boven het Atlantische Orkaangebied (Noord-Atlantische Oceaan, de Golf van Mexico en de Caraïbische Zee). Zes (6) daarvan zullen naar verwachting orkaan worden en twee (2) daarvan krachtige orkanen (categorie 3 of hoger). De verwachte activiteit voor dit jaar zal nabij het gemiddelde van twaalf (12) stormen met een naam, 6.5 orkanen en twee (2) zware orkanen liggen.

 

Voor Curaçao begon het vorige seizoen zeer vroeg, toen op 18 juni al een actieve tropical wave zich ontwikkelde tot Tropische Storm Bret. Gedurende de namiddag van 20 juni zwakte Bret af tot een tropical wave en diezelfde avond trok dit systeem over Curaçao. De wind wakkerde tijdelijk flink aan op ons eiland en op enige plaatsen werd schade aangericht. Het automatische weerstation van de Meteo op de Seru Kokori mat die avond een uitschieter van 90 km/uur, hetgeen gelijk is aan een intense tropische stormkracht.

 

Orkaan Irma ontstond eind augustus en werd een zeer gevaarlijke orkaan van de vijfde categorie. Het oog ervan trok op 6 september precies over Sint Maarten. Hoewel het aantal doden op dit eiland gelukkig gering was, was de materiële schade echter zeer groot. Het weerstation van de Meteorologische Dienst Sint Maarten (MDS) op de luchthaven liep ernstige schade op. In het kader van samenwerking stuurde de MDC toen een draagbaar station naar dat eiland, om op die manier de MDS te hulp te staan. Hierdoor konden commerciële vluchten weer uitgevoerd worden.

 

Verder ontving de MDC op 10 september 2017 bezoek van ons staatshoofd, Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Hij kwam bij de Meteo officiële informatie inwinnen over de impact van Orkaan Irma op Sint Maarten. Daarnaast kreeg hij ook een briefing over het verwachte weer op de Bovenwindse Eilanden, die hij de volgende dag zou bezoeken.

 

Zoals gebruikelijk zal de MDC, in nauwe samenwerking met de National Hurricane Center, alle tropische cyclonen in de gaten houden, die een bedreiging vormen voor zijn verantwoordelijkheidsgebied (Curaçao, het daarbij horende luchtruim en ook de zee rondom ons eiland). Indien dat noodzakelijk is, zal de MDC dan Tropische Cycloonberichten (TCB’s) 120 uur (vijf dagen) voor een mogelijke dreiging beginnen uit te geven in het Papiamentu, Engels en Nederlands. Deze berichten hebben een kleurencode, om de ernst van de dreiging op die manier duidelijk te maken.

 

De namen die voor de tropische stormen en orkanen van dit jaar zijn gereserveerd zijn: Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Hélène, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Raphael, Sara, Tony, Valerie en William. Ook dit jaar hadden wij een vroeg begin van het seizoen met de ontwikkeling van Subtropische Storm Alberto. Deze ontstond op 25 mei nabij het Mexicaanse schiereiland, Yucatán.

 

De Meteorologische Dienst Curaçao, als de officiële instantie, herinnert iedereen eraan dat, ongeacht het een rustig of actief seizoen wordt, in geval ons eiland bedreigd zou worden, men alleen officiële berichten moet raadplegen. De berichten van de Meteo zijn te vinden op zijn website (http://www.meteo.cw) , de Curaçao Weather app, zijn Facebookpagina en ook via de Dienst Communicatie en Voorlichting van de Curaçaose overheid.