Nationaal Dialoog om integrale en duurzame oplossingen te creëren voor Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Nationaal Dialoog om integrale en duurzame oplossingen te creëren voor Curaçao

Geplaatst op 16 05 2019

WILLEMSTAD – In de Ministerraadsvergadering van 10 april 2019 is de oprichting van het Nationaal Dialoog goedgekeurd. Het belangrijkste doel van dit platform is om brede steun in de gemeenschap te krijgen voor het pakket van voorstellen die inhoud moeten geven aan duurzaam sociaaleconomisch herstel. Deze aanpak is anders in de zin dat de bekende problemen worden aangepakt, maar vanuit een ander perspectief met groepen uit onze gemeenschap.

De grote bezorgdheid in onze gemeenschap is om duurzame economische ontwikkeling te realiseren omdat dit de motor is om banen te creëren. Daarnaast heeft ons land andere belangrijke uitdagingen die behandeld moeten worden zoals de toekomst van de Isla Raffinaderij. In de context van de ‘Groestrategie: Samen en Integraal’ heeft de regering een kader om duurzame sociaaleconomische groei te bereiken aangegeven, waarbij deze groei moet leiden tot welzijn en welvaart voor de hele gemeenschap.

Onder leiding van de heer Giovanni King zal een werkgroep de rondes voor de nationale dialoog voorbereiden, waarin gesprekken zullen worden gevoerd met groepen uit onze gemeenschap. Het is belangrijk om op te merken dat de opzet van de dialoog heel anders is. In de eerste fase wordt geïnventariseerd en overleg gehouden met groepen zoals het platform ‘Kòrsou ta Avansá’, de Sociaal Economisch Raad (SER), de SVB, secretariaat UNDP en anderen. De basis hierbij is de Groeistrategie.

In het verleden hebben veel organisaties waaronder de VBC, KvK, vakbonden, NGO’s en meerdere, uitvoerige documenten gepresenteerd met hun visie over de wijze waarop de uitdagingen van het land moeten worden aangepakt. In fase 1 worden deze organisaties gevraagd de drie belangrijkste punten in hun document aan te geven die volgens hen voor welzijn en welvaart in de komende 3 tot 5 jaar in onze gemeenschap zullen gaan zorgen, wanneer de overheid, sociale partners en de particuliere sector deze gaan uitvoeren.

In fase twee wordt de inhoud van de overleggen gekwantificeerd. Fase drie is het moment voor uitvoerige dialoog en het bezoeken van wijken, al dit in combinatie met een informatie- en publiciteitscampagne. In de laatste fase worden er presentaties gehouden van de resultaten van het dialoog. Men hoopt dat de gemeenschap aan deze fase deel zal nemen zodat we samen en op integrale wijze duurzame oplossingen kunnen bewerkstelligen.

Dit traject moet leiden naar welzijn en ontwikkeling voor de gehele gemeenschap van Curaçao. In het kader van de Groeistrategie is er een duurzame sociaaleconomische ontwikkelingsplan opgesteld voor Curaçao.

Het traject van de dialoog loopt vanaf deze maand tot het derde kwartaal van dit jaar. Om deze reden doet Minister-President Rhuggenaath een beroep op alle organisaties en groepen uit de gemeenschap om bij te dragen en de drie belangrijkste voorstellen te delen, aangezien we uiteindelijk samen integrale en duurzame oplossingen voor Curaçao kunnen creëren.